O Tvůrčí taneční dílně

Celostátní přehlídka choreografií folklorních souborů

Je pro nás lidový tanec, či lidová taneční kultura, jakýmsi „dávno ztraceným světem“, který střežíme ze zdánlivě nepodloženého strachu a hluboce zakotvené potřeby autority, anebo se pro nás klíčovým pojmem stává spíše tradice připouštějící neustálou reinterpretaci? Je zohlednění přítomnosti v tvůrčím procesu jakýmsi neadekvátním vetřelcem ohrožujícím klid naší duše? Anebo je vnášení současnosti právě tou těžce uchopitelnou spojnicí mezi čímsi dávno a čímsi dnes?

Hlavní poslání této bienálové přehlídky vyplynulo z potřeby dnešních folklorních souborů vytvořit prostor pro vzájemná setkávání, předávání zkušeností, srovnání, inspiraci a v neposlední řadě pak otevření dialogu nad problémy, s nimiž se v tvůrčím procesu autoři předvedených jevištních kompozic setkávají. Podpořit novou scénickou tvorbu souborů, zaměřit se na hledání nových cest a způsobů uměleckého uchopení hodnot tradiční kultury současnými tvůrci se tak stalo hlavním motivem těchto setkání. Tvůrčí taneční dílna je otevřena všem souborům, které přicházejí se zajímavým projektem – choreografií a novým pohledem na zpracování folklorního materiálu. Neoddělitelnou součástí celkové koncepce přehlídky je hodnocení lektorského sboru, který se však v tomto případě nesoustřeďuje na určení vítězného pořadí souborů. Lektorský sbor je především nositelem tolik vyhledávané zpětné vazby spočívající v odborném posouzení předvedených choreografií a všech jejích komponent.

www.jihlava.cz       www.kr-vysocina.cz