Tvorba-tvořivost-hra 2010

14. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
7.-10. října 2010, Jablonec nad Nisou

Pořadatel: NIPOS-ARTAMA
Spolupořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku a Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s.
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, Praha, ZUŠ Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou

Netradiční tvůrčí dílna je otevřená vedoucím souborů a skupin všech typů – dramatických, literárních, recitačních, výtvarných, hudebních (včetně dětských pěveckých sborů), pohybových a tanečních – a pedagogům různých typů škol – mateřských, základních a středních, učitelům ZUŠ, vychovatelům školních družin a klubů, pracovníkům center volného času a domů dětí a mládeže, a také pedagogům a studentům vysokých škol pedagogického i uměleckého směru a všem ostatním, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi a hledají inspiraci a nové podněty.
Smyslem této celostátní dílny, která se koná už od roku 1993, je společně hledat při praktických činnostech styčné body mezi různými oblastmi tvořivé hry s dětmi a mládeží a možnosti jejich propojování i doplňování, ale současně i hledat specifika jednotlivých oborů.
Dílna tak může být inspirací také pro ty učitele, kteří promýšlejí vazby mezi předměty, respektive obory vzdělávací oblasti Umění a kultura v RVP pro základní vzdělávání a RVP pro gymnaziální vzdělávání.
Jednotlivé třídy na celostátní dílně povedou v tomto roce opět zkušení odborníci z celé republiky. Každá skupina bude vedena vždy dvěma lektory – lektorem dramatické výchovy a lektorem dalšího oboru.
Zvláštností této celostátní dílny je to, že se každý rok koná v jiném místě Čech nebo Moravy. Místo konání se pak stává tematickým východiskem pro dílnu a její námět. Při jeho volbě je většinou důležitá už lokalita sama. Roli často hrají vzhled, dispozice a atmosféra objektů a míst (v předchozích dílnách to byly např. středověké opevnění města Poličky, hrad Sloup, vytesaný do skály, románsko-gotická bazilika v Třebíči, renesanční město Telč, jevišovický hrad) nebo okolní krajina (rybník Vajgar v Jindřichově Hradci, Polná se zbytky tvrze, ghetta a židovského hřbitova a nedalekým lomem, Police nad Metují). Každé místo v sobě nese i stopy událostí a příběhů, jež se v něm nebo kolem něj mohly odehrát nebo skutečně odehrály (útržek nočního rozhovoru fiktivních postav v okně litomyšlského renesančního zámku; pověst o uřezaných uších křesťanů, které po tatarském obléhání zůstaly u Štramberka) a také stopy historických nebo fiktivních postav, které pro nás mohou, jsme-li k místu dostatečně vnímaví, ožít (Vítek z Prčice, který podle pověsti před hradbami Jindřichova Hradce rozdělil vítkovské panství mezi svých pět synů). Námět dílny je tedy lektory a organizátory volen vždy tak, aby byl dostatečně motivující a inspirující, aby dával možnost různých úhlů pohledu a zpracování a v ideálním případě aby v sobě nesl i metaforu, kouzlo nebo tajemství, které by dokázalo účastníkům zprostředkovat zážitek výjimečnosti. Tak tomu bude i letos v Jablonci nad Nisou.

Lektoři letošní dílny:
–    výtvarně-dramatická třída: Jitka Tláskalová (VO ZUŠ Olomouc) a Hana Nemravová (LDO ZUŠ Uherské Hradiště);
–     hudebně-dramatická třída: Ivana Kleinová (ZŠ s rozšířenou hudební výchovou Ilji Hurníka, Opava) a Lucie Veličková (LDO ZUŠ Ostrov);
–     literárně-dramatická třída: Gabriela Sittová (LDO ZUŠ Zábřeh) a František Oplatek (ZŠ Bechyně);
–     pohybově-dramatická třída: Anna Caunerová (tanečnice a taneční pedagožka, Slovensko) a Radek Marušák (PedF UK, KVD DAMU a LDO ZUŠ Praha).

Kurzovné pro účastníky dílny: 1.000 Kč (pro studenty prezenčního studia a řádné členy STD 20% sleva, tedy 800 Kč).
Dílna je akreditována MŠMT pod číslem: 3363/2009-25-71.

Přespávat lze v DDM Vikýř ve vlastním spacím pytli nebo v ubytovně v centru města (cena: 250 Kč za noc).

Pokud máte zájem se dílny zúčastnit, neváhejte a zašlete přihlášku ihned na adresu: Centrum estetických aktivit dětí a mádeže NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel. 221 507 966-9 nebo na e-mailové adresy: std@drama.cz nebo jaroslav.provaznik@damu.cz.

Protože je kapacita dílny omezená, přijímáme přihlášky pouze do vyčerpání volných míst.

Přihláška v rtf – ZV TTH