Tisková konference k studentské soutěži na řešení letní divadelní scény v Českém Krumlově

Dne 15. 3. 2012 v 11.30 se  v prostorách ČVUT uskuteční tisková konference před vyhlášením výsledků studentské architektonické soutěže, jejímž zadáním bylo navrhnout možná řešení letní divadelní scény v Českém Krumlově. Na programu je především společný dialog architektů, památkářů, studentů a zástupců mezinárodních památkových organizací. Tiskové konference se zúčastní prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa, doc. akad. arch. Vladimír Soukenka z Fakulty architektury ČVUT, Ing. arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ a PhDr. Josef Štulc, prezident českého Národního komitétu ICOMOS.

Pozvánku a bližší informace naleznete na stránkách NPÚ: