Technické požadavky pro projekty zasílané do 15. celostátní přehlídky

Technické požadavky pro projekty (celé projekty nebo jejich části) zasílané do 15. celostátní přehlídky

Fyzická Instalace jednoho projektu je možná maximálně do 3 m² nebo 2 m³; platí pro:

  • projekty nebo jejich části pro fyzické prohlížení v ruce (kniha, katalog, autorská forma portfolia apod.)
  • projekty nebo jejich části dokumentující záznamy různorodých aktivit prezentované v ploše nebo prostoru (objekty, plakáty, fotografie apod.)

Na videa a ostatní digitální prezentace zasílané do Zlína lze poslat anotovaný odkaz ve formuláři přihlášky projektu nebo je poslat na nosiči CD, DVD nebo USB; platí pro:

  • projekty nebo jejich části umožňující individuální interakci s využitím ICT (DVD prezentace, počítačové hry, interaktivní katalog apod.)
  • projekty nebo jejich části umožňující komunikaci s širším publikem (různé podoby intervence do prostoru včetně virtuálního, videoprojekce, prezentace webu, způsoby využití sociálních sítí apod.)

Pozn.: K zaslané přihlášce projektu na e-mail randakova@nipos-mk.cz můžete zaslat nezbytný požadavek pro instalaci projektu ve formě fotografie nebo plánku.

 

 Vložení reprezentativního výběru z projektů do archívu domény www.vytvarneprehlidky.cz

Z projektů, které budete posílat na 15. celostátní přehlídku dětských výtvarných prací do Zlína, můžete vytvořit reprezentativní výběr, který bude následně vložen do domény www.vytvarneprehlidky.cz.

Tento výběr v následujících formátech, prosím, posílejte na e-mail: randakova@nipos-mk.cz.

  • foto: max. 15ks od jednoho projektu ve formátu JPG, cca 150 kB/1 fotografie
  • video: umístit na YouTube a poslat odkaz
  • PowerPoint: max. 30 MB
  • ostatní digitální prezentace: poslat odkaz na jejich umístění (web, cloud)