TANEČNÍ VARIETY 2011

TANEČNÍ VARIETY I.
Lidový tanec a scéna
Cyklus seminářů pro období září – říjen 2011

9. – 11. 9. 2011, 23. 9. – 25. 9. 2011, 7. – 9. 10. 2011

Termín podání závazných přihlášek je do 30. dubna 2011, na e-mailovou adresu cernickova@nipos-mk.cz.
Počet účastníků je omezen.

Náplní semináře budou vybrané problémy související s choreografickou tvorbou především dospělých folklorních souborů. Je tedy primárně určen všem, kteří se věnují tvůrčí práci ve folklorních souborech. Pozornost bude soustředěna na rozvíjení pohybových schopností tanečníků, uvědomění si základních principů práce s tělem (lektorka K. Černíčková), hudebním doprovodem (lektor J. Černíček) a jeho možnostmi apod. Značná pozornost bude vedle toho věnována vybraným otázkám choreografické práce, která bude tentokrát více zaměřená na komorní choreografické formy a jejich aplikaci na folklorní materiál (lektorka B. Eliášová). Prostřednictvím video záznamu budou dále postupně promítnuty vybrané choreografie, které určitým způsobem ovlivnily práci s lidovým tancem na jevišti, na něž bude navazovat jejich analýza a otevřená diskuze. Naší snahou je vycházet z potřeb dnešních souborů, prostor z tohoto důvodu dostanou také základní otázky související s divadelní praxí, jako je režijní práce, svícení představení apod.
Semináře se mohou zúčastnit také zájemci souvisejících oborů, nutná je však taneční praxe.
Seminář je nutno absolvovat celý, jednotlivé části budou na sebe navazovat. Podmínkou účasti není absolvování Školy folklorních tradic.

Místo konání: ZŠ Táborská 45, 140 00 Praha 4
Frekventanti mají možnost přespání ve škole ve vlastním spacím pytli zdarma. V neděli dopoledne je třeba školu opustit.

Cena: 800 Kč/osoba/víkend

Harmonogram:
Pátek –
v podvečerních hodinách příjezd účastníků, cca v 19.30 začátek I. bloku

Sobota – 10.00 – 13.00    II. blok
14.00 – 19.00    III. blok a dále prostor pro diskuze

Neděle – odjezd účastníků v dopoledních hodinách
(Přesný rozpis jednotlivých bloků rozešleme účastníkům po závazném potvrzení účasti.)