TANEČNÍ VARIETY 2012

Přihláška ve formátu rtf – Variety_2012_prihlaska


Cyklus seminářů (nejen) pro vedoucí a členy folklorních souborů
Srdečně Vás zveme k účasti na volném cyklu inspirativních seminářů nazvaných Taneční variety I.–III. Jedná se o jednodenní semináře, které je možno absolvovat v celku i jednotlivě. Semináře se mohou zúčastnit také zájemci souvisejících oborů, nutná je však taneční praxe. Jednotlivé semináře budou rozděleny do několika bloků. Začátek vždy v 10.00 hodin, předpokládaný konec v 18.00 hodin.

TANEČNÍ VARIETY I.
11. února 2012
Praktický taneční seminář – Plzeňsko
Lektor: Zdeněk Vejvoda
Cena: 500 Kč/osoba
Místo konání: Praha
Termín podání přihlášky: 5. února 2012
Jednodenní seminář bude rozdělen do několika bloků. Začátek v 10.00 hodin, předpokládaný konec v 18.00 hodin.
Náplň semináře navazuje na výjimečnou událost, kterou je vydání antologie historických zápisů hudebního folkloru 19. a 20. století nazvané Plzeňsko v lidové písni I. Její autor Zdeněk Vejvoda se bude v praxi věnovat vybraným tanečním fenoménům vážícím se k této výrazné národopisné oblasti.

TANEČNÍ VARIETY II.
17. března 2012

Praktický seminář – Základy divadelního svícení
Lektor: Vladimír Burian
Cena: 500 Kč/osoba
Místo konání: Praha
Termín podání přihlášky: 20. února 2012
Seminář bude věnován základům divadelního svícení. Lektor Vladimír Burian představí základy světelného designu, které vám umožní nejen lépe a efektivněji komunikovat s divadelními techniky, ale především ukáže cestu k tomu, aby se světlo stalo jedním ze základních výtvarných scénických prvků spoluvytvářejících celkové vyznění choreografie.

TANEČNÍ VARIETY III.
28. dubna 2012
Praktický seminář – choreografie
Lektorka:
Mirka Eliášová
Cena: 500 Kč/osoba
Místo konání:
Praha
Termín podání přihlášky:
30. března 2012
Zkušená lektorka, pedagožka a choreografka Mirka Eliášová se bude věnovat vybraným otázkám choreografické práce, která bude zaměřena na komorní taneční formy a jejich aplikaci na folklorní materiál.

Přihlášky posílejte do uvedených termínů na e-mailovou adresu cernickova@nipos-mk.cz, popřípadě volejte tel.: 221 507 965. Počet účastníků je omezen! Informace k jednotlivým seminářům zašleme účastníkům po obdržení závazné přihlášky.

Na shledanou se těší
MgA. Kateřina Černíčková, NIPOS-ARTAMA Praha, tel: 221 507 965, 604 489 755