O přehlídce Tanec, tanec… / Archiv přehlídky

Tanec, tanec…
Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, za finančního přispění Krajského úřadu Libereckého kraje a pod záštitou Města Jablonce nad Nisou pořádají NIPOS-ARTAMA a sdružení Přátelé Rychnova o. s. ve spolupráci s Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městským divadlem Jablonec nad Nisou o. p. s., Eurocentrem Jablonec nad Nisou s. r. o.

Tato přehlídka je nejvýznamnější akcí v ČR v oblasti scénického tance mládeže a dospělých. Dospělých. Je setkáním skupin a jejich pedagogů, kteří rozvíjejí formy současných tanečních forem a přinášejí každoročně to nejzajímavější a inspirující v oblasti taneční tvorby, a to na území celé ČR.

Zpravidla v ploše tří až čtyř dnů jsou realizovány dva přehlídkové večery v Městském divadle a společenské večery s diskusí. V doprovodném programu v prostorách Eurocentra jsou realizovány interpretační semináře, rozborové a vzdělávací semináře. Každý rok je otevřen i seminární pobyt pro zájemce z celé ČR.

Celostátní přehlídce předcházejí přehlídky krajské. Z nich jsou navrženy nominace na celostátní přehlídku. Nominace je nejvyšší prestižní ocenění. Z nominací je programovou radou výběrem tematicky sestavena dramaturgie přehlídkových večerních programů celostátní akce.

Přehlídky se mohou zúčastnit všechny neprofesionální taneční skupiny a jednotlivci (starší 14 let) z České republiky včetně studentů tanečních škol, kteří rozvíjejí formy scénického tance. Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, folklorním souborům ani předtančením společenského tance. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

Celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých je pořádána od roku 1977. Nejprve v Kulturním domě Josefa Suka v Sedlčanech (1977–1984), pak v Divadle Jaroslava Průchy v Mladé Boleslavi (1987–1993), následně v Roškotově divadle v Ústí na Orlicí (1993–2002) a od roku 2003 se koná v Jablonci nad Nisou v Městském divadle a v Eurocentru.


ARCHIV PŘEHLÍDKY TANEC, TANEC…

PROPOZICE

2023 2022 2021202020192018

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ KOLA

2023 20222021 2020 20192018

PROGRAM

2023 2022 2022 2021