Tanec, tanec… 2020 – udělená ocenění

Z důvodů vládních opatření souvisejících s pandemií Covid-19 byla letošní 34. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých realizována ve dnech 12.–13. prosince za přísných hygienických opatření. Oba večery byly streamovány, představení se konala bez přítomnosti diváků, některé choreografie byly uvedeny ze záznamu a počet porotců byl výjimečně snížen na tři. Roli porotců přijali Honza Malík, Elvíra Němečková a Tomáš Žižka.

Byly uděleny tyto speciální ceny:

Sobota

Speciální cena porotce Honzy Malíka „za dílo“ – choreografii Petry Blau Jsem… v interpretaci Velkého souboru ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

Speciální cena porotkyně Elvíry Němečkové „za vyspělý interpretační výkon“ Vojtěchu Brožovi ze ZUŠ Vodňany ve vlastní choreografii Dotek Maleviče, pod pedagogickým vedením Miluše Šindlerové.

Speciální cena porotce Tomáše Žižky „za fyzický storytelling“ choreografii Pavly Šemberové Vítejte v interpretaci SMLS ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary.

Neděle

Speciální cena porotce Honzy Malíka „za tvůrčí a pedagogickou práci“ Janě Faltové, která uvedla choreografie Odvaž se! v interpretaci ZUŠ Červený Kostelec a Prostor pro duši v interpretaci ZUŠ Náchod.

Speciální cena porotkyně Elvíry Němečkové „za propojení souboru“ BT studia v choreografii Nadi Gregorové V kleci.

Speciální cena porotce Tomáše Žižky „za plasticitu projevu kolektivu v prostoru“ v choreografii Magdalény Pupík Rellichové Ne oni, ale já, ne tam, ale tady, ne potom, ale teď v interpretaci Tanečního a pohybového studia Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou.

Do užšího výběru na Cenu města tance nominovala odborná porota 34. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých (řazeno abecedně): Petru Blau (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary), Vojtěcha Brože (ZUŠ Vodňany), Janu Faltovou (ZUŠ Náchod a ZUŠ Červený Kostelec), Magdalénu Pupík Rellichovou (Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou), Pavlu Šemberovou (SMLS ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary). V roce 2018 přijala odborná rada scénického tance NIPOS pravidlo, že mezi opětovným udělením Ceny města tance stejné skupině musí uplynout nejméně 5 let. Proto letos porota doporučila udělit Cenu města tance ZUŠ Vodňany a choreografii Dotek Maleviče „za výrazný umělecký počin a osobitou výpověď v tanci“ – choreografie a interpretace Vojtěch Brož pod pedagogickým vedením Miluše Šindlerové. Cenu stvrzuje a uděluje náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Mgr. David Mánek. Ocenění je spojeno s finančním darem města ve výši 20.000 Kč, který je určený vedoucímu skupiny k vytvoření nového autorského díla a jeho uvedení na přehlídce Tanec, tanec… 2021. Pořadatel Tanec, tanec… 2021 se zavazuje vytvořit pro uvedení tohoto díla podmínky.

Všem oceněným blahopřejeme a těšíme se na viděnou v roce 2021 naživo a s diváky.

Za celý organizační tým

Jiří Lössl
NIPOS-ARTAMA
scénický tanec dětí, mládeže a dospělých
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS)
Fügnerovo náměstí 5, P. O. Box 12 | 120 21 Praha 2
T: + 420 221 507 966 | M: + 420 778 702 492
E: lossl@nipos-mk.cz | W: www.nipos-mk.cz; www.ditevtanci.cz