Tanec, tanec… 2013 – seminární pobyt

Tanec, tanec… 2013
27. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
25.–27. října, Městské divadlo a Eurocentrum, Jablonec n. Nisou

 

SEMINÁRNÍ POBYT

Představení Couch Corner premiérované v Kanadě; velvyslanec současného belgického tance z Dance Impact Festival, 12 současných českých choreografií, tři pohybové ateliéry vedené předními lektory české a slovenské taneční scény, udílení Ceny Města tance – to je Tanec, tanec… 2013.
Pokud chcete být u toho i vy, připravili jsme pro vás seminární pobyt, který je určen všem zájemcům o současnou scénickou taneční tvorbu, tedy všem vedoucím zájmových skupin, choreografům a interpretům. Interpretační semináře povedou Zuna Vesan Kozánková, Daniel Raček a Veronika Rinowski.
Přehlídka se koná z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, za finančního přispění Krajského úřadu Libereckého kraje, pod záštitou statutárního města Jablonce nad Nisou. Pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Taneční a pohybové studio Magdaléna o. s., Rychnov u Jablonce nad Nisou, ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec nad Nisou, o. p. s., Eurocentrem, s. r. o., Jablonec nad Nisou, Palace Made in Jablonec a Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

pátek 25. října
14.00 – 15.30 interpretační semináře
18.00 – 19.00 první programový blok přehlídky
20.00 – 24.00 společenský večer – koncert skupiny Kryštof

sobota 26. října
10.00 – 11.30 interpretační semináře
14.00 – 15.30 interpretační semináře
18.00 – 18.40 host přehlídky
19.00 – 20.00 druhý programový blok přehlídky
20.00 – 24.00 minispolečenský večer s hudbou

neděle 27. října
10.00 – 12.00 rozborový seminář pedagogů a odborné poroty
10.00 – 12.00 diskusní kluby účastníků
13.00 – 13.15 vyhlášení Ceny Města tance a rezidenčního pobytu 2014
13.15 – 14.00 Couch Corner v Jablonci

Po celou dobu přehlídky volný vstup do Muzea skla a bižuterie.
Třídenní seminární poplatek 2 200 Kč zahrnuje příspěvek na ubytování, stravování a umožňuje volný vstup na interpretační semináře, večerní představení a společenské večery. Nezahrnuje pojištění a cestovní náklady.

Přihlášky zašlete obratem na adresu: NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.czUzávěrka PŘIHLÁŠKY 20. září 2013 tak, abyste stihli zaplatit fakturu, kterou na základě přihlášky obdržíte od pořadatele. K prezenci pak přivezete potvrzení o uhrazení seminárního poplatku.