Tanec, tanec… 2011

25. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých a Celostátní diskusní fórum Amatérský tanec v současné společnosti
27. – 30. října, Městské divadlo o. p. s. a Eurocentrum s. r. o., Jablonec nad Nisou

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, za finančního přispění Krajského úřadu Libereckého kraje, pod záštitou ministra kultury MUDr. Jiřího Bessera a města Jablonce nad Nisou pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Přátelé Rychnova o. s. ve spolupráci s Tanečním a pohybovým studiem Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městským divadlem Jablonec nad Nisou o. p. s. a Eurocentrem s. r. o.  Jablonec nad Nisou.

JABLONEC:DL


SPOLEČNÝ HARMONOGRAM PŘEHLÍDKY A DISKUSNÍHO FÓRA

čtvrtek 27. října

diskusní fórum:
10.00 – 13.30     prezence účastníků df /EU
13.30 – 14.30     uvítání na jablonecké radnici /MÚ
předání ceny ministerstva kultury paní Ivě Švarcové

15.00 – 17.00     vstupní referáty /EU:           
Role státu v podpoře amatérské kultury – dr. Zuzana Malcová, ředitelka ORNK MK
Amatérské umění v současné společnosti – Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS
Amatérské umění v regionu – Mgr. Pavel Žur, ředitel městského divadla Jablonec n. Nisou
Taneční folklór, východiska – MgA. Kateřina Černíčková
Scénický tanec, východiska – MgA. Zuzana Smugalová

celostátní přehlídka:
10.00 – 13.30     prezence účastníků celostátní přehlídky /MD
14.00 – 18.00     světelné a prostorové zkoušky zahajovacího předstvení /MD
15.00 – 17.00     interpretační semináře současných tanečních technik /EU
19.00 – 19.30     setkání vedoucích skupin a organizačního týmu s doplňujícími informacemi /MD

společný program:
19.00 – 20.30     zahajovací představení – Gaudeamus: Cestou krajinou /MD
21.00 – 24.00     společenský večer /MD


pátek 28. října

diskusní fórum:
10.00 – 13.30     1. přednáškový a diskusní blok – prezentace tanečního folkloru /EU
14.30 – 18.00     2. přednáškový a diskusní blok – tvorba scénického tance /EU

celostátní přehlídka:
08.00 – 09.00     světelná instruktáž pro 1. přehlídkový program /MD
09.00 – 16.00     světelné a prostorové zkoušky na 1. přehlídkový program /MD
10.00 – 12.00     interpretační semináře současných tanečních technik pro 2. přehlídkový program /EU
15.00 – 17.00     interpretační semináře současných tanečních technik pro 2. přehlídkový program /EU

společný program:
19.00 – 21.00     první programový blok přehlídky /MD
21.00 – 22.00     pracovní jednání poroty /MD
21.00 – 21.45     dražba výtvarných prací /MD
21.45 – 24.00     společenský večer + rozprava se členy poroty k 1. programovému bloku /MD


sobota 29. října

diskusní fórum:
10.00 – 13.30     3. přednáškový a diskusní blok – prezentace tanečního folkloru /EU
14.30 – 18.00     4. přednáškový a diskusní blok – tvorba scénického tance /EU

celostátní přehlídka:
08.00 – 09.00     světelná instruktáž pro 2. přehlídkový program /MD
09.00 – 16.00     světelné a prostorové zkoušky na 2. přehlídkový program /MD
10.00 – 12.00     interpretační semináře současných tanečních technik pro 1. přehlídkový program /EU
15.00 – 17.00     interpretační semináře současných tanečních technik pro 1. přehlídkový program /EU

společný program:
19.00 – 21.00     druhý programový blok přehlídky /MD
21.00 – 22.00     pracovní jednání poroty /MD
21.00 – 24.00     společenský večer + rozprava se členy poroty ke 2. programovému bloku /MD


neděle 30. října

diskusní fórum:
09.00 – 11.00     5. přednáškový a diskusní blok – prezentace tanečního folkloru – závěry /EU
11.00 – 13.00     6. přednáškový a diskusní blok – tvorba scénického tance – závěry /EU

celostátní přehlídka:
10.00 – 12.00     interpretační semináře současných tanečních technik /EU

společný program:
13.00 – 13.15     vyhlášení nominací a návrhů (Jiráskův Hronov ČR, Karlovac HR) /MÚ
13.15 – 13.45     závěrečný site specifik program – Nanohách: Jan Komárek /MU

———————————————————————————————–
MD        –           Městské divadlo, Liberecká 5
EU        –           Eurocentrum, Jiráskova 7
ER         –           Eurest – zařízení školního stravování, Smetanova 66
MÚ        –           Městský úřad Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19


pozvánka ve formátu pdf – tanec_pozvanka_2011
plakát ve formátu pdf – tanec_plakat_A4_2011
programová brožura ve formátu pdf – tanec_programova_brozura_2011
dramaturgie přehlídkového programu ve formatu doc – tanec_dramaturgie_2011

další odkazy:
http://www.youtube.com/watch?v=IJnyck35ocI (delší verze)
http://www.youtube.com/watch?v=wr1M0DtUjw8 (kratší verze)