Tanec, tanec… 2009

XXIII. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
23. – 25. října, Městské divadlo a Eurocentrum Jablonec nad Nisou

PROGRAM

pátek 23. října
8.00 – 12.00  prezence účastníků přehlídky /MD
14.00 – 17.00  minisympozium „Vznik a prevence úrazu“ /EU
15.00 – 17.00  interpretační semináře současných tanečních technik /EU
19.00  první programový blok přehlídky /MD
21.00  inspirativní představení – Hradišťan: Kytice /MD

sobota 24. října
10.00 – 12.00  interpretační semináře současných tanečních technik /EU
10.00 – 13.00  rozborový seminář pro pedagogy prvního programového bloku /EU
14.00 – 17.00  minisympozium „Vznik a prevence úrazu“ /EU
15.00 – 17.00  interpretační semináře současných tanečních technik /EU
18.00  druhý programový blok přehlídky /MD
20.30  aukce uměleckých děl /MD
21.00  společenský večer /PF

neděle 25. října
10.00 – 12.00    interpretační semináře současných tanečních technik /EU
10.00 – 13.00    rozborový seminář pro pedagogy druhého programového bloku /EU

Na všechny programové bloky přehlídky mají účastníci vstup zdarma. Městské divadlo /MD, Eurocentrum /EU, PF – Pizza Franco

Programová brožura – Jablonec 09 brozura