Tanec, tanec… 2009

XXIII. celostátní přehlídka scénického tance mládeže a dospělých
23. – 25. října, Městské divadlo o.p.s. Jablonec nad Nisou a Eurocentrum s.r.o., Jablonec nad Nisou

Z pověření Ministerstva kultury a pod záštitou místostarosty města Jablonce nad Nisou pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Taneční a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou ve spolupráci s Městským divadlem Jablonec nad Nisou o. p. s., Eurocentrem s. r. o. Jablonec nad Nisou a „my“ sdružením pro ta-neční a pohybové divadlo.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

pátek 23. října
8.00 – 12.00 prezence účastníků přehlídky /MD
14.00 – 17.00 minisympozium „Vznik a prevence úrazu“ /EU
15.00 – 17.00 interpretační semináře současných tanečních technik /EU
18.00 první programový blok přehlídky /MD
20.30 inspirativní představení /MD

sobota 24. října
10.00 – 12.00 interpretační semináře současných tanečních technik /EU
10.00 – 13.00 rozborový seminář pro pedagogy prvního programového bloku /EU
14.00 – 17.00 minisympozium „Vznik a prevence úrazu“ /EU
15.00 – 17.00 interpretační semináře současných tanečních technik /EU
18.00 druhý programový blok přehlídky /MD
20.30 aukce uměleckých děl /MD
21.00 společenský večer

neděle 25. října
10.00 – 12.00 interpretační semináře současných tanečních technik /EU
10.00 – 13.00 rozborový seminář pro pedagogy druhého programového bloku /EU

Městské divadlo /MD, Eurocentrum /EU

Podrobné informace a přihláška také na www.artama.cz a www.scenicky-tanec.cz.

SEMINÁRNÍ POBYT
Vždy na podzim, v letošním roce po sedmé, ožívá Jablonec nad Nisou na několik dnů scénickým tancem. S potěšením lze říci, že vznikla nová kulturní tradice v tomto městě, v tomto regionu, ve světě amatérského scénického tance, která přináší bohatou škálu kulturních zážitků. Abyste mohli být u toho i vy, připravili jsme pro vás seminární pobyt, který je určen všem zájemcům o současnou scénickou taneční tvorbu, tedy všem vedoucím zájmových skupin, choreografům a interpretům. Zahrnuje dva večery nejzajímavějších choreografií z jednotlivých krajských přehlídek, inspirativní představení, řadu interpretačních seminářů zaměřených především na současnou techniku, dnes již tradiční minisympozium a společenské setkání.

Seminární poplatek 2000 Kč zahrnuje příspěvek na ubytování, stravování a umožňuje volný vstup na interpretační semináře, minisympozium, tři večerní představení a společenský večer. Nezahrnuje pojištění a cestovní náklady.

Přihlášky zašlete obratem na adresu NIPOS-ARTAMA, Jiří Lössl, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 967, e-mail: lossl@nipos-mk.cz.

Uzávěrka přihlášek 15. září 2009.

zp-tanec-09