Tanec a čas

pořad věnovaný 100. výročí narození prof. Františka Bonuše

Taneční pedagog, choreograf, organizátor a sběratel lidových tanců František Bonuš (1919–1999) byl jednou z nejvýraznějších osobností českého folklorního hnutí druhé poloviny dvacátého století. Svým neutuchajícím entuziasmem inspiroval celou řadu dalších tvůrců a interpretů, kteří se pod vlivem jeho nadšení vydávali na vlastní cestu za lidovou písní a tancem. Slavnostní večer ve Vinohradském divadle představí tvůrčí práci vybraných souborů a osobností, kteří se k osobnosti Františka Bonuše každý svým jedinečným způsobem vztahují, a nadále se tak prolínají na pomyslné spirále vedoucí od počátků činnosti folklorních kolektivů v Čechách i na Moravě k současnosti.

Účinkují: Grunik Ostravice, Jaro s muzikou Jara Praha, Kühnův dětský sbor, Perníček Pardubice, Vycpálkovci s muzikou Rozmarýn Praha
Programem provází Tomáš Vacek

Pořádá Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z. s. ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel folklorního souboru Jaro, z. s. a Souborem písní a tanců Josefa Vycpálka, z. s.
Odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha