T-T-H – přihláška

Tvorba-tvořivost-hra
17. celostátní dílna komplexní estetické výchovy
1.–4. října 2015, Olomouc

PŘIHLÁŠKA

Pokud máte zájem se dílny zúčastnit, zašlete přihlášku na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Sittové, Fügnerovo nám. 5, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, tel.: 221 507 966-9 nebo na e-mailovou adresu: sittova@nipos-mk.cz.