Sympozium na 80. Jiráskově Hronově 1.-2. 8. 2010

Tradice ochotnického divadla a amatérské divadlo dneška

je hlavní téma  sympozia, které připravuje Muzeum českého amatérského divadla o. s. v souvislosti s dokončením realizace svých expozic ve spolupráci s Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu  na neděli 1. srpna v Miletíně a pondělí 2. srpna v Hronově jako součást programu jubilejního 80. Jiráskova Hronova (31. 7. – 8. 8. 2010).

Smyslem a úkolem sympozia je bilancovat a hodnotit úsilí o zachycení a prohloubení dokumentace amatérských divadelních aktivit v českých zemích. V řadě referátů a vystoupení teatrologů, pracovníků odborných pracovišť i praktiků z řad členů současných souborů nebo jejich organizátorů prezentovat výsledky této činnosti, hodnotit a konfrontovat je s potřebami současného amatérského divadla.

 Program:

  • Zahájení 1. srpna 2010 v 11 hod. v Miletíně, spojené s návštěvou Muzea a následnou besedou.
  • Sympozium 2. srpna 2010 od 9 hod. v Hronově, za účasti pozvaných odborníků, přihlášených účastníků a hostů.
  • Besedy v seminářích Jiráskova Hronova na téma Sympozia a dokumentace jejich průběhu.
  • Zájezdy účastníků Jiráskova Hronova do Muzea s besedami o dokumentaci tradice českého ochotnického divadla.
  • Prezentace výsledků badatelské práce v Informačním středisku Jiráskova Hronova.
  • Informace pro zahraniční účastníky přehlídky a hosty ze zahraničí.
  • Vydání publikace shrnující výsledky jednání sympozia.

 Srdečně zveme všechny zájemce z okruhu odborné i laické veřejnosti k účasti.

Kontakt:  Jiří Valenta, e-mail: muzeummiletin@seznam.cz,  tel: 728 305 839.

 

Přihláška na sympozium ve formátu PDF:   Přihláška k účasti na Sympoziu v rámci 80. JH 2010