NIPOS > Světová premiéra Stabat Mater autora Daffyda Bulloka a koncert lucemburského pěveckého sboru Mosel Voise v Praze

Světová premiéra Stabat Mater autora Daffyda Bulloka a koncert lucemburského pěveckého sboru Mosel Voise v Praze


Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha si Vás dovoluje pozvat na koncert lucemburského pěveckého sboru Mosel Voices a pražského smyčcového kvarteta Quartetta Concertante, který se uskuteční v sobotu 18. června 2011 v 18:00 hodin v kostele U Salvatora v Praze 1, na Malé Straně.               

Na programu koncertu zazní v podání lucemburského sboru Mosel Voices sakrální skladby H. Purcella, I. Stravinského, A. Brucknera, N. Kedrova, A. Pärta, S. Rachmaninova, H. Schűtze a A. Scarlattiho. Smyčcové kvarteto Quartetto Concertante spolu s mezzosopranistkou Lenkou Studničnou-Škorničkovou uvedou Stabat Mater A. Vivaldiho a ve světové premiéře Stabat Mater Dafydda Bullocka, který je rovněž sbormistrem sboru Mosel Voices.

 Tento koncert završuje celou řadu kulturních a osvětových akcí, které byly uspořádány v loňském roce v České republice a Lucemburském velkovévodství k 700. výročí královské svatby Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Protože Jan Lucemburský nastoupil na český trůn až rok po svatbě, v roce 1311, je koncert i připomenutím této události.

   Koncert se koná s laskavou finanční podporou Ministerstva kultury ČR a pod záštitou velvyslance lucemburského velkovévodství v Praze pana Jeana Faltze a velvyslance České republiky v Lucembursku pana Víta Korselta.

 Vstupné je dobrovolné

Kontakt pro média:

Miloslava Fousková
obor dětský sborový zpěv
tel: 221 507 977
e-mail: fouskova@nipos-mk.cz  

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel
: 221 507 900
fax: 221 507 929

Věříme, že tento koncert bude pro Vás zajímavým kulturním zážitkem.