NIPOS > Středoškolské pěvecké sbory se potkají v Moravskoslezském kraji

Středoškolské pěvecké sbory se potkají v Moravskoslezském kraji

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury akci  pořádají NIPOS-ARTAMA, Unie českých pěveckých sborů a příspěvková organizace Mendelovo gymnázium.

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů má koncepčně provázaný systém postupových přehlídek, které se z jara pořádají v jednotlivých krajích České republiky a dvou vrcholů: na první vrchol celostátní přehlídku Gymnasia cantant postupují smíšené sbory s povinnou skladbou (I. kategorie) a na druhý vrchol celostátní přehlídku Opava cantat postupují dívčí a mužské sbory s povinnou skladbou (I. kategorie) a sbory s volným programem (II. kategorie).

Středoškolský festival pěveckých sborů gymnázií České republiky Opava cantat vznikl v listopadu 1996 a nikoli náhodně. Stal se jednou z forem oslav Dne studentstva. Prakticky bez prostředků a z ohromného nadšení vznikla tradice, která má letos už 12. pokračování. Různé ročníky přinášely nové zkušenosti a nápady organizátorů, získávaly nové příznivce a nové středoškolské sbory. V r. 2005 se k OC připojila mezinárodní akce SILESIA CANTAT a v Opavě se soustředily se sbory z Polska, Česka a Německa. Koncerty probíhaly po celém Moravskoslezském kraji. V letošním roce se stala přehlídka s dlouholetou tradicí součástí Celostátní přehlídky středoškolských sborů, konkrétně jednou z jejích celostátních přehlídek.


Kontakt na pořadatele:

Eliška Slovíková, hlavní organizátor / eslovikova@seznam.cz / mob. 603 770 640

Barbora Novotná, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA / bnovotna@nipos-mk.cz / +420 221 507 975