Stonavská Barborka 2011

5. roč­ník Mezi­ná­rodní sou­těže pěvec­kých ansámblů Sto­nav­ská Bar­borka se uskuteční od 30. 11. do 2. 12. 2011 v pohostinné Stonavě.


Stonavská Barborka


Na webové stránce soutěže www.stonavskabarborka.cz můžete od 10. 10. 2011 provést přihlášení svého ansámblu do soutěže.

Základní infor­mace:

– uzá­věrka podání při­hlá­šek 30. 10. 2011

– uzá­věrka soutěžního repertoáru 10. 11. 2011

Více informací včetně přihlášky naleznete na www.stonavskabarborka.cz

Josef Mel­nar
tajemník soutěže
+420 776 270 063, josef.melnar@stonavskabarborka.cz