Stanovisko Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu ke Sdělení ke kulturním a tvůrčím odvětvím

Dokument Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu, na jehož vzniku se podílelo i NIPOS.

Stanovisko REGI_podpora kult a tvurcich odvetvi_CS.pdf