NIPOS > Stanovisko NIPOS k postupovým přehlídkám
v době mimořádné zdravotní situace

Stanovisko NIPOS k postupovým přehlídkám
v době mimořádné zdravotní situace

Praha 16. března 2020

Vážení spolupracovníci, pořadatelé postupových přehlídek,

necelý týden od vydání našeho stanoviska k aktuální situaci vyvolané šířením koronaviru jsme nuceni navrhované kroky revidovat. V zemi byl vyhlášen nouzový stav a v platnost vstoupila nová opatření a omezení. Nikdo z nás nemůže vědět, jak se bude situace vyvíjet dál, přesto jsme se rozhodli Vás v několika bodech seznámit s tím, jak vnímáme situaci v tuto chvíli (16. března 2020):

  • Přestože není důvod k optimismu, pokud jde o vládou vyhlášená omezení, stále nejsme ochotni rozhodnout o plošném zrušení celostátních přehlídek. MŠMT ovšem své soutěže už zrušilo a samozřejmě je zde jisté nebezpečí, že by k takovému kroku mohlo přistoupit i Ministerstvo kultury. Zatím ale stále doufáme, že se aspoň část přehlídek podaří realizovat, i když třeba v posunutém termínu, popř. v nějakém nouzovém režimu.
  • Na základě informací z Ministerstva kultury se obáváme, že po celý duben, ale možná i květen budou současná omezení stále platit (zavřené školy, zákaz veřejných akcí atd.). Předpokládáme proto, že už nelze počítat s dubnovými termíny, ale v případě odkladu by bylo vhodné určit spíš květnový nebo pozdější termín (samozřejmě podle možností v jednotlivých oborech).
  • I v případě posunutého termínu doporučujeme (v koordinaci s našimi odbornými pracovníky) prověřit variantu alternativního výběru, tj. s použitím video- či audiozáznamu apod. Takový výběr může proběhnout na úrovni okresní či krajské přehlídky, případně ho můžeme zajistit my na základě podkladů z celé ČR. V případě některých přehlídek by to pro nás znamenalo zhlédnutí mnoha hodin záznamů, jsme ale připraveni to zvládnout.
  • Pokud jste zatím nerozhodli o úplném zrušení svého postupového kola (víme, že k tomu někteří pořadatelé museli přistoupit, protože nemají možnost přehlídku realizovat v jiném termínu), prosíme, abyste zůstali s přihlášenými jednotlivci/sbory/soubory/skupinami… v kontaktu, oznámili jim uvažovaný náhradní termín a tam, kde to přichází v úvahu, předběžně zjistili, jestli mají záznam svého vystoupení, případně jestli jsou schopni ho v případě uvolnění současných omezení rychle pořídit. Takovou informaci budeme samozřejmě potřebovat i od pořadatelů, kteří byli nuceni své postupové přehlídky zrušit.
  • Pokoušíme se hledat možnosti případného posunutí květnových celostátních přehlídek na červen (např. Choralia Praha, Šrámkův Písek) nebo dokonce na podzimní termín. Jednotliví odborní pracovníci Vás samozřejmě budou průběžně informovat.

Po uskutečnění výše uvedených kroků nezbývá nic jiného než vyčkávat, jak se bude situace dál vyvíjet. Domníváme se, že i v případě odložení termínu na květen by bylo riskantní v tuto chvíli uzavírat smlouvy s finančním plněním a podnikat jakékoli další nevratné kroky. V případě, že se některá omezení uvolní a přehlídky nakonec bude možné realizovat, budeme připraveni Vám pomoci.

S přáním všeho dobrého,

Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka                                              Mgr. Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA

Samostatné weby NIPOS