Stanovisko NIPOS k pořádání postupových přehlídek

Vzhledem k aktuální krizové situaci a Mimořádným opatřením vlády ČR a jednotlivých ministerstev o zákazu pořádání akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob a uzavření ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ a pravděpodobně i ZUŠ vydáváme stručné stanovisko ke konání přehlídek v rámci postupového systému.

Nechceme posilovat paniku a věříme, že celé situaci prospěje, když budeme počítat s tím, že celostátní přehlídky pořádané NIPOS-ARTAMA proběhnou v původně plánovaných termínech.

Byli bychom proto rádi, kdyby se podařilo zachovat i postupová kola, i když za jiných podmínek, než jsme si původně představovali. Zde jsou návrhy na řešení aktuální situace:

  • Akci je možné pořádat s omezeným počtem diváků (do 100 osob) či bez diváků (pokud to charakter akce dovoluje), pouze s odbornou porotou. Pokud by mělo dojít i k uzavření veřejných institucí, akci bude potřeba samozřejmě přesunout, v krajním případě zrušit.
  • Akce s účastí nad 100 osob: pokud možno přesunout akci na pozdější termín.
  • V případě zrušení akce zvolit jinou možnost výběru (např. na základě zaslaných audio- či videozáznamů).

Samozřejmě, tyto kroky mohou způsobit posun uzávěrek postupových kol, případně i přehlídek celostátních. Uděláme ale vše pro to, aby celostátní přehlídky mohly proběhnout v původních termínech, a pokusíme se vzájemně si vyjít vstříc. Naši odborní pracovníci s Vámi budou v úzkém kontaktu.

Pořadatele krajských postupových přehlídek prosíme, aby nám  laskavě poslali informaci, jak se (zejména v případě krajských postupových přehlídek s plánovaným termínem konání do 15. 4.) rozhodli. Po sumarizaci jejich autonomních rozhodnutí budeme informovat, zda budou uzávěrky jednotlivých přehlídek posunuty.

Budeme samozřejmě nadále sledovat vývoj situace a reagovat na aktuální dění.

Držíme všem palce a přejeme pevné nervy,

Praha 11. března 2020

Mgr. Lenka Lázňovská
ředitelka NIPOS