Srovnání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky

V projektu se propojí čtyři subjekty profesionálního divadla z ČR (Divadlo ANPU, Buchty a loutky), Norska (Teater Innlandet) a Islandu (Bruduheimar – World of Puppets – Bernd Ogrodnik). Subjekty budou pracovat s norskou lidovou pohádkou Na východ od slunce a na západ od měsíce (zaznamenanou Peterem Christenem Asbjørnsenem a Jørgenem Moem) ve čtyřech rovinách.
V první rovině bude realizován mezinárodní inscenační projekt, jehož výsledkem bude nová inscenace. Pohádka bude nastudována v Praze tvůrčím týmem divadla ANPU (režie B. Schenková, dramaturgie Z. Vojtíšková, scénografie B. Zichová, hudba J. Štromská) ve spolupráci s norskými umělci z Teater Innlandet. Inscenace bude představena českému i norskému publiku. V Čechách se odehraje minimálně na třech místech (v Liberci, v Hradci Králové a na festivalu Loutkářská Chrudim). Poté bude převezena do Norska, kde se začlení do repertoáru Teater Innlandet, který ji bude prezentovat divákům v regionech Hedmark a Oppland.
V druhé rovině projektu bude nově vzniklá inscenace v rámci konfrontace uměleckých přístupů v loutkovém divadle srovnána s inscenací stejného titulu, který ve shodném termínu připraví divadelní soubor Buchty a loutky.
Třetí rovina projektu naváže na dlouhodobou práci, které se Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) věnuje v rámci výzkumu dětského diváka. Na festivalu Loutkářská Chrudim se pro srovnání vnímání obou výše zmíněných představení publikem uskuteční průzkum reakcí dětských diváků.
Čtvrtá rovina projektu přispěje k prokázání větší rozmanitosti možností přístupů loutkového divadla. S tímto ohledem se v rámci festivalu Loutkářská Chrudim uskuteční šestidenníworkshop zpracovávající stejnou pohádku. Workshop, který povede mezinárodně uznávaný loutkář z Islandu Bernd Ogrodnik (Bruduheimar – World of Puppets), bude otevřený pro české i zahraniční zájemce a bude doplněn o inscenaci Metamorphosis. Na festivalu se uskuteční i dílna Buchet a loutek, která nabídne nejen zahraničním zájemcům možnost pracovat s tvůrčími principy této české – ve světě velmi uznávané – loutkářské skupiny.
Kompletní informace o projektu najdete na internetové stránce www.folktale.eu
Přihláška do semináře v rámci Loutkářské Chrudimi najdete zde >>>
Termíny uvedení inscenací v rámci Loutkářské Chrudimi najdete zde >>>
 
Realizováno v rámci projektu EHP-CZ06-MGSPA17-1-015-2014
Srovnávání různorodých cest loutkového nastudování norské pohádky financovaného z EHP a Norských fondů 2009-2014.  
Podpořeno grantem  z Islandu, Lichtenštejnska a Norska