Šrámkův Písek 2021 – program

60. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
25.–27. června 2021, Písek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Písku, pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka a starostky města Písku Evy Vanžurové pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury města Písek, Divadlem Pod čarou Písek a Společností Amatérské divadlo a svět, z. s.

PÁTEK 25. června
17.45     zahájení přehlídky /DFŠ/
18.00     Divadlo Vosto5, Praha: Košičan 3 /DFŠ/ 100′
20.00     Sladovna Písek: Laboratoř Nebe a Voda mne napadá /S, FS/ 100′ *
22.00     Ateliér VDN, Divadelní fakulta JAMU, Brno: Cesta do fantazie i skutečnosti /DFŠ/ 25′
23.00     Debata o viděném /DPČ/

SOBOTA 26. června
9.30       Všecky Barvy, ZUŠ F. L. Gassmanna, Most: Soví zpěv /DPČ/ 55′
11.00     Hana Voříšková + Tomáš Mohr, Svitavy: Haló, chci ven! /DFŠ/ 25′
11.45     Brambůrky, Most: Cvičme v rytme /DPČ/ 40′
13.30     Matěj Výborný, Most: Kolem a kolem /DFŠ/ 35′
14.30     Debata o viděném /DPČ/
16.30     Osamocená, Hradec Králové: CKD /DFŠ/ 15′
17.00     Hana Voříšková, Choceň: Rýžování /DFŠ/ 20′
17.45     Osamocená, Hradec Králové: CKD /DFŠ/ 15′
18.15     Hana Voříšková, Choceň: Rýžování /DFŠ/ 20′
19.00     Statické divadlo, Ostrava: Podle všeho /DPČ/ 85′
21.30     Divadlo Kámen, Praha: Poříčská madona /DFŠ/ 80′
23.00     Debata o viděném /DPČ/

NEDĚLE 27. června
10.00     Divadlo DOH()RY, Nedašov: Hora Bez /DPČ/ 75′
11.30     Teď nádech a leť, Pardubice: Strategie růže /DFŠ/ 60′
13.30     Nabalkoně, Olomouc: Morena /exteriéry města/ 40′      
14.30     Debata o viděném, závěr přehlídky /DPČ/

* uzavřené představení pro účastníky ŠP

OZNAČENÍ PROSTOR
DFŠ         Divadlo Fráni Šrámka Písek
DPČ        Divadlo Pod čarou Písek
S             Sladovna Písek
FS           Farní sbor Českobratrské církve evangelické Písek

Změna programu vyhrazena