Šrámkův Písek 2017 – program

56. celostátní přehlídka experimentujícího divadla
26.–28. května 2017, Písek

Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Posláním přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení (pouze není určena dětským souborům). Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně v termínu od 11. do 20. srpna jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku  S.M.A.D. 2017.

Šrámkův Písek v průběhu víkendu nabízí nahlédnutí do divadelní práce amatérských souborů z různých koutů republiky. Diváci mají možnost zhlédnout inscenace, které jsou do Písku doporučeny lektorskými sbory z dvanácti krajských přehlídek. Na ŠP probíhají rozborové semináře s divadelními odborníky, letos jsou do lektorského sboru pozváni prof. Jan Císař, Viktorie Čermáková, Ewan McLaren, Tomáš Jarkovský a Martin Pšenička. Přehlídka je zcela otevřena všem zájemcům. Vstup na všechna představení je zdarma.

Ve spolupráci s místními pořadateli a za finančního přispění města Písek je pro širokou veřejnost připraven sobotní doprovodný program s názvem Šrámkův Písek – Písku.

Celostátní přehlídka Šrámkův Písek se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a Evy Vanžurové, starostky města Písku, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury města Písek, Divadlem Pod čarou Písek a Společností Amatérské divadlo a svět, z. s. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby /www.amaterskatvorba.cz/.

Máte-li zájem se přehlídky zúčastnit, přihlaste se nejpozději do 19. května 2017 na adresu: Alena Crhová, e-mail: crhova@nipos-mk.cz, tel.: 604 569 781.

PROGRAM

PÁTEK 26. května                           

17.45–18.00       zahájení přehlídky /CKMP/
18.00–18.50       Jiná tvář, Plzeň: MÝ-TY: Jeskyně /CKMP/ 50´
19.30–20.35       Nejhodnější medvídci, Praha: Poincarého domněnka /DFŠ/ 65´
21.00–22.00       Debata o představeních /DPČ/
22.20–24.00       Divadelní soubor Q10, Hradec Králové: R+J /prostor bude upřesněn/ 100´

SOBOTA 27. května
10.00–10.30       GT Hlinsko: Havlovy kraťasy: Vernisáž /DFŠ/ 30´
11.00–11.30       NJ feat. Uhřík, Nový Jičín: Casiopea aneb Etudy o časovosti /DPČ/ 30´
12.00–12.35       ZUŠ Jindřichův Hradec: Horror /DFŠ/ 35´
13.45–15.45       Debata o představeních /DPČ/
16.00–18.00       Teátr Vaštar, Ostružno: Svině! (2017, ostrov) /DPČ/ 120´
19.00–19.40       ChoseMína, Ostrava: DeMono /DFŠ/ 40´
20.00–20.35       Vidacit, Valašské Meziříčí: Volný pád /DPČ/ 35´
21.00–21.30       Tom a Jeff, Havířov: Na drátku /DPČ/ 30´
22.00–24.00       Debata o představeních /DPČ/

NEDĚLE 28. května
10.00–10.40       Fotka bezhlavého motýla, Praha: Zvláštní druh projekce /DFŠ/ 40´
11.00–11.35       Mikrle, Kolegium hraběte Šporka, Jaroměř: Štípnutí labutě /DPČ/ 35´
12.30–12.50       Inverze, Most: To si viděl /DFŠ/ 20´
14.00–15.30       Debata o představeních, závěr přehlídky /DPČ/


Označení prostor
CKMP  Centrum kultury města Písek
DFŠ     Divadlo Fráni Šrámka Písek
DPČ     Divadlo Pod čarou Písek

Plakát 1  ve formátu pdf ke stažení – SP_2017_plakat_hlavni_program
Plakát 2 ve formátu pdf ke stažení – SP_2017_plakat_doprovodny_program
Pozvánka ve formátu pdf ke stažení – SP_2017 pozvanka
P
rogramová brožura ve formátu pdf ke stažení – Programová brožura_ŠP_2017