NIPOS > Šrámkův Písek 2014

Šrámkův Písek 2014

V průběhu posledního květnového víkendu se uskuteční již 53. celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek 2014. Přehlídka proběhne ve dnech 31. května – 1. června 2014 v Divadle Fráni Šrámka, Divadle Pod čarou, v kulturním domě a na dalších místech města Písku.

Šrámkův Písek je určen divadelním souborům, které z hlediska obsahového či formálního překračují divadelní konvence i hranice uměleckých druhů. Nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let.  V letošním roce se uskutečnilo 10 postupových krajských přehlídek, ze kterých bylo do programu celostátní přehlídky vybráno 15 nejzajímavějších inscenací amatérského experimentujícího divadla z celé republiky. Přehlídky se letos zúčastní přibližně 150 účastníků včetně členů souborů, pozorovatelů, lektorů a dalších hostů.

Všechna představení budou hodnocena ve čtyřech veřejných diskusích lektorským sborem ve složení Alena Zemančíková, Jan Císař, Vladimír Hulec, Jiří Adámek a Ján Šimko. Představení i diskuse jsou přístupné nejen účastníkům přehlídky, ale i písecké veřejnosti. V doplňkovém programu mohou účastníci zhlédnout další dvě představení – Slzy ošlehaných mužů souboru Vosto5 a inscenaci studentů KALD DAMU J. Sinclair: Umění braku on air. Vzdělávací část přehlídky bude realizována samostatně v termínu od 15. do 24. srpna 2014 jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku – S.M.A.D. 2014.

V rámci přehlídky Šrámkův Písek se uskuteční doprovodný program s názvem Šrámkův Písek – Písku. Tento program pořádá Společnost amatérské divadlo a svět ve spolupráci s Divadlem pod čarou, DDM Písek, Svobodnou školou Písek a s Centrem kultury Písek. Akce se koná za finančního přispění města Písku a bude probíhat v sobotu 31. května na parkánech města. V programu se představí lektoři, divadelníci a loutkáři spolupracující s NIPOS-ARTAMA v oblasti amatérského loutkového divadla, dále Svobodná škola Písek, folková skupina Třetí sloka, šermířská skupina Rivalové Písek a DDM Písek, který pro děti připraví tvůrčí dílničky.

Celostátní přehlídka Šrámkův Písek se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ji pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury Písek, Společností amatérské divadlo a svět a Pod čarou Písek. Přehlídka probíhá za finančního přispění města Písku.