ŠRÁMKŮV PÍSEK 2009

Celostátní přehlídka experimentujícího divadla
49. ročník
29. – 31. května 2009

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Písek pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury Písek, OS Společnost amatérské divadlo a svět, OS Pod čarou Písek.
Šrámkův Písek 2009 je koncipován jako celostátní přehlídka experimentujících divadelních souborů. Vzdělávací část přehlídky je realizována samostatně v srpnovém termínu jako Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku. Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení (pouze není určena dětským souborům do patnácti let).

V rámci přehlídky probíhají diskuse o viděném. Účast pro letošní sestavu diskutérů přislíbili Alena Zemančíková, Jan Císař, Vladimír Hulec a Petr Michálek.