Šrámkova Sobotka

Šrámkova Sobotka je jedinečný týdenní festival zabývající se českým jazykem a literaturou v několika rovinách, které se doplňují a vytváří tak bohatý festivalový program.

Jeho náplní tak festival plní  především dva cíle:

– je prostředkem dalšího vzdělávání učitelů českého jazyka a literatury,

– je impulsem pro studenty českého jazyka a literatury FF a PF, připravujících se na učitelské povolání, k práci s básnickým či prozaickým textem.Umělecký přednes učí nejen porozumění literatuře, ale také odkrývat krásu českého jazyka. Tím může učitel velmi významně přispět k hrdosti na to,že jsem Čech. To je v dnešním globalizovaném světě velmi potřebné pro vlastní sebeuvědomění.

 Šrámkova Sobotka se koná vždy na přelomu června a července v Sobotce,v kraji s bohatou historií velkých uměleckých osobností (Fráňa Šrámek, Václav Šolc, K.V. Rais) a mnoha návštěvníky. Často zde pobýval a účastnil se festivalu Zdeněk Mlčoch, Vladimír Komárek a mnoho dalších.

Každý ročník má své téma. Většinou se střídá jazykovědné s literárním ( 2004 – Kde domov jejich? Česko literární křižovatka Evropy, 2005 – Kolik příležitostí má jazyk. Šest procházek lingvistickými lesy, 2006 – Znějící řeč , 2007 – Léto s tělem. Šrámek v souvislostech, 2008 – Mají si co číst? Literatura pro děti a její čtenáři, 2009 – Šrámkova Sobotka on-line. Jazyk, literatura, škola a nová média).

K tématu se obracejí snad nejvíce dopolední odborné přednášky našich nejlepších vysokoškolských pedagogů, jazykových a literárních vědců ze všech odborných jazykových a literárně vědných ústavů. Přednášky mají své pokračování ještě v neformálním semináři s přednášejícím. Své pokračování mají i na stránkách festivalového zpravodaje SPLAV, který často přináší rozhovor s přednášejícím, nebo i část jeho přednášky. Ve stejnou dobu se představuje některé knihkupectví. Odpoledne jsou cca dvouhodinové, k tématu zaměřené, praktické semináře. Během festivalu mají účastníci možnost zhlédnout 2 – 3 výstavy, poslechnout si cca 2 koncerty, každý večer navštívit jedno divadelní představení, poslechnout si autorské čtení, nebo některou z folkových skupin a pod.

Městské kulturní středisko v Sobotce spolu s městem Sobotka je hlavním pořadatelem festivalu. Na programu se však podílejí další spolupořadatelé. EXOD nabízí program pedagogům, Občanské sdružení splav zajišťuje kromě programu ještě vydávání soboteckého pravidelného lehce avantgardního věstníku SPLAV, což je velmi obsáhlý festivalový zpravodaj. IMPULS Hradec králové každoročně vyhlašuje literární soutěž, jejíž jedna kategorie se obrací k soboteckému kraji.

NIPOS-ARTAMA vyhlašuje, připravuje a pořádá dílnu uměleckého přednesu. Je určena především studentům bohemistiky filozofických a pedagogických fakult. Dílna nabízí studentům týdenní interpretační práci na zvolených textech pod vedením odborných lektorů (rozhlasový režisér, překladatelka, pedagožky ZUŠ a DAMU). Hudební sekci s programem kompozice hudby na literární texty vede již několik let hudební skladatel a pedagog Jiří Šalupka Svěrák. Nejen pro členy dílny pořádáme i ortoepickou poradnu, kterou navštěvují studenti i pedagogové. Do studentské dílny se často vracejí i absolventi fakult.

Před několika lety se ukázalo, že pedagogové, kteří se chtějí ŠS účastnit, nemají kam „odložit“ své děti. Tak vznikla dětská dílna se základem Studia při Šrámkově domě. Další dílna vznikla v EXODu. Její lektorkou je režisérka Hana Kofránková z Čro.

Na konci festivalu se ve svých programech představí všechny tři dílny.Páteční večer je vždy očekáván jako jeho vyvrcholení. Šrámkova Sobotka se snaží udržovat kulturu jazyka a připomínat naše bohaté literární tradice.