ŠRÁMKOVA SOBOTKA 2012 – DÍLNY

Nabídka dílen 56. ŠRÁMKOVY SOBOTKY – festivalu českého jazyka a literatury

30. června – 7. července 2012, Sobotka

Přihláška ke stažení (ve formátu RTF)

Téma: korespondence v literatuře
Název: Já píši Vám… 🙂
Podtitul: Od dopisu k emailu

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka a literatury, který nabízí další vzdělávání učitelům českého jazyka a literatury, je podnětem pro studenty připravující se na učitelské povolání, inspiruje k práci s básnickým a prozaickým textem. Bohatý program zahrnuje odborné přednášky, semináře k danému tématu, divadelní představení, koncerty, autorská čtení, výstavy, interpretační a tvůrčí dílny, ortoepickou poradnu a další doprovodné programy.

Letošní ročník Šrámkovy Sobotky je věnován tématu: korespondence v literatuře

Pořadatelé: Městské kulturní středisko Sobotka, Město Sobotka a Občanské sdružení Šrámkova Sobotka za odborné spolupráce NIPOS – ARTAMA.

Dílny na festivalu Šrámkova Sobotka úzce souvisejí s přípravou budoucích pedagogů, jsou orientovány především na mluvenou podobu jazyka a interpretace literární předlohy, nabízejí účastníkům inspiraci k samostatné kreativní práci s literaturou a pomáhají rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti a komunikační dovednosti. Jsou určeny zejména studentům filozofických a pedagogických fakult, vyšších odborných škol, KVD DAMU a ADV JAMU, studentům nejvyšších ročníků středních škol, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let.

 

Nabídka dílen Šrámkovy Sobotky 2012

  • Interpretační dílna sólového přednesu

Účastníci se zaměří na tvůrčí proces přípravy sólové interpretace literárního textu – tzv. uměleckého přednesu. Pod vedením lektorů budou pracovat s texty, které si do dílny na základě vlastního výběru a uvážení sami přivezou (jejich přednes by neměl přesáhnout 8 minut). Vyzkouší si jednotlivé fáze cesty od čtenářského zážitku ke konečnému tvaru autentického sdělení a přitom poznají, jaké výrazové prostředky mohou vzhledem ke svému přirozenému projevu použít a co všechno je možné v textu skrze jeho interpretaci objevit.

lektoři: Libor Vacek (Praha) recitátor, lektor seminářů a přehlídek sólového přednesu.

Aleš Vrzák (Praha) recitátor, lektor seminářů a přehlídek sólového přednesu, a rozhlasový režisér.

  • Dílna sólového přednesu a skupinové interpretace

Dílna bude zaměřená na individuální interpretaci textů (bez omezení výběru) a na skupinovou interpretaci zajímavé korespondence, kterou přivezou a navrhnou účastníci i lektorka. Z nabízených materiálů na místě vybereme. Možné je kombinovat individuální i skupinovou výuku, nebo si vybrat jen jednu z forem. Součástí dílny budou podobně jako v minulých ročnících chvilky her na odreagování nebo prohloubení tématu (účast dobrovolná).

lektorka: Věra Slunéčková (Praha) – herečka, recitátorka, zpěvačka, externí pedagog Literární akademie Josefa Škvoreckého, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ.

  • Hudebně interpretační dílna

Dílna je určena pro zájemce o zhudebnění literárních textů, o hudební interpretaci poezie, o sólový i sborový zpěv. Účastníci se s pomocí lektora pokusí o zhudebnění textů, které si mohou sami přivézt, případně na místě vybrat, a o jejich interpretaci. Bude proto velmi vítané, když si přivezou jakékoli hudební, nebo zajímavě znějící nástroje.

lektor: Jiří Šlupka Svěrák (Praha) – pedagog, klavírista, skladatel, textař, zpěvák. Vyučuje na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Autorská činnost: skladatel písní na vlastní texty a texty českých a světových básníků, skladatel scénické hudby a písní pro různá divadla.

  • Ortoepická poradna

Ortoepická poradna se zabývá hlasovou hygienou, správným zacházením s hlasem, standardní, čistou výslovností, případně výslovnostními vadami, správným dýcháním a frázováním. Funguje jako individuální lekce po osobní domluvě, je možné uspořádat i hromadnou lekci pro zájemce.

lektorka: Zdeňka Sajfertová (Praha) – herečka, pracuje v rozhlase, televizi, filmu a divadle, členka  Divadla  Na Jezerce, recitátorka, lektorka přehlídek uměleckého přednesu, vyučuje na DAMU a HAMU jevištní řeč.

 

Vyplněné přihlášky posílejte (jednotliví zájemci nebo fakulty hromadně za všechny své studenty) na adresu: Daniel Razím, NIPOS–ARTAMA, P.O. BOX 12/Blanická 4, Praha 2, 120 21, nebo na e-mailovou adresu: razim@nipos-mk.cz.

Případné dotazy můžete telefonovat na t.č.: 221 507 970, nebo 724 920 944. Uzávěrka přihlášek je 25. května 2012. Účastnický poplatek ve výši 2900,- Kč pošlete nejpozději do konce května 2012 peněžní poukázkou na adresu: Městské kulturní středisko Sobotka, náměstí Míru č. 3, 507 43 Sobotka, nebo na číslo účtu MKS Sobotka 451720277/0100.

V ceně účastnického poplatku je ubytování v ubytovně na městském koupališti cca 1,5 km od centra města, celodenní stravování ve školní jídelně a lektorné. Na dopolední odborné přednášky a většinu odpoledních pořadů je vstup volný. Vstup na divadelní představení a koncerty bude zpoplatněn. Vstupenky nebo permanentku bude možné koupit v MIC Sobotka během konání festivalu. Prosíme všechny, včetně pedagogů, aby na přihlášce přesně vymezili dobu svého pobytu na Šrámkově Sobotce. Na přihlášce uveďte prosím své rodné číslo nutné k vašemu pojištění po celou dobu festivalu. Další informace Vám sdělí vedoucí Městského kulturního střediska Sobotka pan Jakub Novosad, tel.: 493 571 618, e-mail: mks@sobotka.cz.

Přihláška ke stažení (ve formátu RTF)