ŠRÁMKOVA SOBOTKA 2011

55. ročník festivalu českého jazyka a literatury
2. – 9. července 2011, Sobotka

Téma: BYLO NEBYLO, JE NENÍ
Podtitul: Mýtus v literatuře

Šrámkova Sobotka je festival českého jazyka a literatury, který nabízí další vzdělávání učitelům českého jazyka a literatury, je podnětem pro studenty připravující se na učitelské povolání, inspiruje k práci s básnickým a prozaickým textem. Bohatý program zahrnuje odborné přednášky, semináře k danému tématu, divadelní představení, koncerty, autorská čtení, výstavy, interpretační a tvůrčí dílny, ortoepickou poradnu a další doprovodné programy.

Letošní ročník Šrámkovy Sobotky je věnován tématu: Bylo nebylo, je není –  Mýtus v literatuře, s rozdělením týdne na pět tematických dní: Mýtus, Legenda a exemplum, Pohádka, Pověst, Moderní mýtus.

Pořadatelé: Městské kulturní středisko Sobotka, Město Sobotka a Občanské sdružení Šrámkova Sobotka za odborné spolupráce NIPOS – ARTAMA.

Dílny na festivalu Šrámkova Sobotka úzce souvisejí s přípravou budoucích pedagogů, nabízejí účastníkům inspiraci k samostatné kreativní práci s literaturou a pomáhají rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti a komunikační dovednosti. Jsou určeny zejména studentům literárních oborů filozofických a pedagogických fakult, vyšších odborných škol, KVD DAMU a ADV JAMU, studentům nejvyšších ročníků středních škol, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům. Jejich nabídku naleznete zde.


Seznam všech dalších aktivit oboru v roce 2011 naleznete zde.