ŠRÁMKOVA SOBOTKA 2011 – DÍLNY

55. ročník festivalu českého jazyka a literatury
2. – 9. července 2011, Sobotka

Téma: BYLO NEBYLO, JE NENÍ
Podtitul: Mýtus v literatuře

Dílny na festivalu Šrámkova Sobotka úzce souvisejí s přípravou budoucích pedagogů, nabízejí účastníkům inspiraci k samostatné kreativní práci s literaturou a pomáhají rozvíjet jejich tvůrčí schopnosti a komunikační dovednosti. Jsou určeny zejména studentům literárních oborů filozofických a pedagogických fakult, vyšších odborných škol, KVD DAMU a ADV JAMU, studentům nejvyšších ročníků středních škol, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům.


NABÍDKA DÍLEN ŠRÁMKOVY SOBOTKY 2011

  • Interpretační dílna sólového přednesu

Účastníci se zaměří na tvůrčí proces sólové interpretace literárního textu – tzv. umělecký přednes. Pod vedením lektorů budou pracovat s texty, které si do dílny na základě vlastního výběru a uvážení sami přivezou (jejich přednes by neměl přesáhnout 8 minut). Vyzkouší si, co všechno může sólového recitátora při práci na interpretaci textu překvapit, jaké výrazové prostředky může vzhledem ke svému přirozenému projevu použít a co všechno je možné v textu skrze jeho interpretaci objevit.
Lektoři: Libor Vacek (Praha) recitátor, lektor seminářů a přehlídek sólového přednesu. Aleš Vrzák (Praha) recitátor, lektor seminářů a přehlídek sólového přednesu, a rozhlasový režisér.


  • Interpretační dílna sólového přednesu s možností přesahu směrem k „divadlu s textem v ruce i bez“.

Propojení individuální a skupinové práce. Účastníci si vyzkouší sólovou interpretaci i scénické čtení s náznakem rozehrání kratšího dramatického textu (návrhy literárních předloh mohou zájemci posílat do konce června, na místě si pak vybereme podle zájmu a složení skupiny).
Lektorka: Věra Slunéčková (Praha) – herečka, recitátorka, zpěvačka, externí pedagog Literární akademie Josefa Škvoreckého, učitelka literárně-dramatického oboru ZUŠ.


  • Hudebně interpretační dílna

Dílna je určena pro zájemce o zhudebnění literárních textů, o hudební interpretaci poezie, o sólový i sborový zpěv. Účastníci se samostatně nebo s pomocí lektora pokusí o zhudebnění textů, které si mohou sami přivézt, případně na místě vybrat, a o jejich interpretaci. Bude proto velmi vítané, když si přivezou jakékoli hudební, nebo zajímavě znějící nástroje.
Lektor: Jiří Šlupka Svěrák (Praha) – pedagog, klavírista, skladatel, textař, zpěvák. Vyučuje na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Autorská činnost: skladatel písní na vlastní texty a texty českých a světových básníků, skladatel scénické hudby a písní pro různá divadla.


  • Pohádka a pověst mezi folklorem a literaturou (tvůrčí dílna)

Sondy do pohádkového světa – Pověst kontra pohádka –  Folklor versus literatura -Pohádka a pověst na cestě od folkloru k literatuře
Dílna bude zaměřena na praktickou práci s literárním textem, zejména s texty pohádek, pověstí a legend: na to, jak je možné prostřednictvím tvořivých her proniknout pod povrch uměleckého textu a jak je možné pracovat s textem v literární výchově. Při práci v dílně budeme mj. využívat také metod dramatické výchovy a tvůrčího psaní s cílem objevit zákonitosti pohádek a pověstí a dalších žánrů, které s nimi souvisejí. Důležitým zdrojem inspirace bude Český ráj a zejména Sobotka a její okolí, a příběhy, které se na tento region váží.
Lektor: Jaroslav Provazník (Praha) – pedagog a vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU


Vyplněné přihlášky posílejte (jednotliví zájemci nebo fakulty hromadně za všechny své studenty) na adresu: Daniel Razím, NIPOS–ARTAMA, P.O. BOX 12/Blanická 4, Praha 2, 120 21, nebo na e-mailovou adresu: razim@nipos-mk.cz

Případné dotazy můžete telefonovat na t.č.: 221 507 970, nebo 724 920 944. Uzávěrka přihlášek je 30. května 2011. Účastnický poplatek ve výši 2900,- Kč pošlete nejpozději do konce května 2011 peněžní poukázkou na adresu: Městské kulturní středisko Sobotka, náměstí Míru č. 3, 507 43 Sobotka, nebo na číslo účtu MKS Sobotka 451720277/0100.
V ceně účastnického poplatku je ubytování v ubytovně na městském koupališti cca 1,5 km od centra města, celodenní stravování ve školní jídelně a lektorné. Na dopolední odborné přednášky a většinu odpoledních pořadů je vstup volný. Vstup na divadelní představení a koncerty bude zpoplatněn. Vstupenky nebo permanentku bude možné koupit v MIC Sobotka během konání festivalu. Prosíme všechny, včetně pedagogů, aby na přihlášce přesně vymezili dobu svého pobytu na Šrámkově Sobotce. Na přihlášce uveďte prosím své rodné číslo nutné k vašemu pojištění po celou dobu festivalu. Další informace Vám sdělí vedoucí Městského kulturního střediska Sobotka slečna Lea Vejclová, tel.: 493 571 618, e-mail: mks@sobotka.cz.

Infor­mace včetně při­hlá­šek zís­káte na adrese: Daniel Razím, NIPOS-ARTAMA,  P. O. BOX 12 / Bla­nická 4, Praha 2, 120 21, e-mail: razim@nipos-mk.cz, tel: 221 507 970, 724 920 944


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA na interpretační a tvůrčí dílny v rámci 55. ŠRÁMKOVY SOBOTKY ve formátu rtf

Seznam všech dalších aktivit oboru v roce 2011 naleznete zde.