Správní poplatek za povolení tomboly se sníží

Ministr financí Miroslav Kalousek rozhodl o plošném snížení větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly. Poplatek se sníží na desetinu původní částky, tedy z 5000 Kč na 500 Kč (resp. z 3000 Kč na 300 Kč u poplatků za žádost o změnu povolení k provozování tomboly).

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je totiž přijetí žádosti o vydání povolení k provozování loterie od 1. 1. 2012 zpoplatněno správním poplatkem ve výši 5000 Kč. Podle zákona o loteriích pod termín „loterie a jiné podobné hry“ spadají i „…tomboly, při nichž se do slosování zahrnou prodané losy.“(zákon č. 202/1990 Sb., § 2 písm. b).

Rozhodnutí Ministra se vztahuje na případy od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva financí.