SOUTĚŽ! O 2 vstupenky na veletrh Svět knihy

Zodpovězte správně jednoduchou otázku a jste ve hře o 2 vstupenky na veletrh Svět knihy, který se koná v termínu 9. – 12. 6. 2022 na Výstavišti Praha (Holešovice).

Jak se zapojit do soutěže?

Pod soutěžním příspěvkem (ODKAZ ZDE) na naší Facebook stránce napište odpověď na soutěžní otázku, která zní – KOLIKÁTÝ ROČNÍK VELETRHU JE TEN LETOŠNÍ?

Soutěž končí v pondělí 6. 6. 2022 ve 23.59. Ze správných odpovědí bude následující den po ukončení soutěže vylosován jeden výherce. Skrze Facebookový profil bude kontaktován s informacemi o předání vstupenek.

————–

Pravidla k soutěži na Facebooku 
Pořadatelem soutěže je Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), se sídlem Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 Praha 2.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěže nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány pořadateli, nikoliv Facebooku. 
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba s doručovací adresou v ČR, která akceptuje pravidla soutěže, a je starší 18 let. Soutěžící potvrzuje, že je vlastníkem vložených komentářů (především při soutěžích s fotografiemi či jinými vlastními výtvory), tj. nejedná se o zneužití jakýchkoli autorských děl. 

Soutěžící bere na vědomí, že účastí v soutěži se zavazuje dodržovat herní pravidla, zásady čestné soutěže a zdržet se jednání, které by mohlo ovlivnit věrohodnost výsledků. V případě podezření na podvodné jednání si pořadatel vyhrazuje právo soutěžícího bez náhrady z účasti na soutěži vyloučit a nepřiznat případnou výhru. 

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně doby její platnosti, či soutěž odložit, přerušit nebo ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na facebookovém profilu NIPOS. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předání výher tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s těmito pravidly. 

Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací výher. Pokud výherce zašle adresu s jiným jménem, než byl soutěžní profil, pořadatel má právo výhru nezaslat a vybrat výherce náhradního. Osobní údaje, které soutěžící poskytuje pořadateli a organizátorovi soutěže, budou použity pouze za účelem zaslání výhry ze soutěže (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon).