JUNIOR SČF 2010

Propozice Junior SCF 2010 ve formátu rtf ke stažení
Prihlaska Junior SCF 2010

 

JUNIOR SČF

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Svaz českých fotografů ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA postupovou fotografickou soutěž Junior jako předkolo 30. národní soutěže amatérské fotografie 2010.
Posláním soutěže je konfrontace tvorby mladých fotografů do 21 let, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Tato soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo v mládežnické kategorii na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.

I. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra a není mu více než 21 let. V případě kolektivu může být členem i amatér starší 21 let, ale většina kolektivu musí splňovat podmínku věku do 21 let.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované a nezalaminované). Fotografie nesmí být starší než dva roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a kolektivy.

Kategorie A:
A – 01
– fotografie na téma Jak vidím své okolí, co se mi líbí a co mám rád – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu).

A – 02 – téma experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to jestli bylo k montáži použito analogové, digitální, nebo obou těchto technologií).

Kategorie B: kolektivy

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoli však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. Do Národní soutěže postupují oceněné fotografie a porota soutěže má právo nominovat i další fotografie.

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem a příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem vzniku snímku, u kolektivů plným názvem školy či skupiny. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

7. Soutěžní zásilka musí obsahovat přihlášku. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebudou do soutěže přijaty a nebudou vráceny. Škola nebo jednotlivec zašle nebo jinak doručí fotografie na adresu NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, P.O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

8. Fotografie, nesplňující podmínky v bodech 5. – 7., nebudou do soutěže přijaty.

9. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných, které postupují do 30. národní soutěže ve Svitavách, ještě další, které spolu s oceněnými budou vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.
Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

II. OCENĚNÍ
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)
A – 01:
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

A – 02:
1. cena: v hodnotě 500 Kč
2. cena: v hodnotě 300 Kč
3. cena: v hodnotě 150 Kč

Kategorie B (kolektivy)
1. cena: v hodnotě 600 Kč

Mimo tyto ceny bez ohledu na kategorie může porota udělit čestná uznání, nebo další ocenění.

III. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
• Jmenování poroty: do 1. března 2010
• Příjem fotografií: do 31. března 2010
• Zasedání poroty: do 3. dubna 2010
• Vyhlášení výsledků soutěže Junior: 1. května 2010
• Předání cen a zahájení výstavy: červen 2010
• Vyhodnocení 28. národní soutěže amatérské fotografie: 15. května 2010
• Výstava oceněných fotografií Národní soutěže ve Svitavách: 15. 5. až 5. 6. 2010

Za pořadatele: PhDr. Věra Matějů, předsedkyně představenstva SČF

Kontaktní adresy:
Svaz českých fotografů, Trojanova 9, 120 00 Praha 2, tel.: 736 704 228

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, P. O. BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2,
tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz, www.nipos-mk.cz.


Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, listopad 2009