JUNIOR SČF 2011

Propozice AF Junior 2011 ve for­mátu rtf ke stažení
Přihláška AF Junior 2011
ve for­mátu rtf ke stažení

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Svaz českých fotografů ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA postupovou fotografickou soutěž Junior jako předkolo 31. národní soutěže amatérské fotografie 2011.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže je konfrontace tvorby mladých fotografů do 21 let, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Tato soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo v mládežnické kategorii na celostátní úrovni, nýbrž také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.


II. PODMÍNKY SOUTĚŽE
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra a není mu více než 21 let. V případě kolektivu může být členem i amatér starší 21 let, ale většina kolektivu musí splňovat podmínku věku do 21 let.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované a nezalaminované). Fotografie nesmí být starší než dva roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a kolektivy.

Kategorie A:
A-01
fotografie na téma Jak vidím své okolí, co se mi líbí a co mám rád – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu).
A-02
téma Experiment – fotografie jako fikce (bez ohledu na to jestli bylo k montáži použito analogové, digitální, nebo obou těchto technologií).

Kategorie B: kolektivy

Mimořádná soutěžní kategorie pro rok 2011: „Poezie Karla Jaromíra Erbena“ pro jednotlivce i kolektivy.

Aby autoři měli více času na zpracování fotografií Mimořádné soutěžní kategorie, pro rok 2012 vyhlašujeme téma již s předstihem. Pro rok 2012 je to „Sto let Junáka“.

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoli však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotné téma a jednotnou velikost fotografií. Do Národní soutěže postupují oceněné fotografie a porota soutěže má právo nominovat i další fotografie.

5. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm.

6. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem a příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, rokem narození, rokem vzniku snímku, u kolektivů plným názvem školy či skupiny. K soutěžní fotografii, nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, může autor přiložit CD se soutěžními fotografiemi. Soutěžní zásilka musí obsahovat přihlášku. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebudou do soutěže přijaty a nebudou vráceny. Škola nebo jednotlivec zašle nebo jinak doručí fotografie na adresu NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, P.O. Box 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

7. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

8. Fotografie, nesplňující podmínky v bodech 5.-7., nebudou do soutěže přijaty.

9. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných, které postupují do 30. národní soutěže ve Svitavách, ještě další, které spolu s oceněnými budou vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže. O této skutečnosti budou autoři informováni.

10. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář.


III. HODNOCENÍ /OCENĚNÍ
Hodnocení snímků soutěže provede odborná porota jmenovaná pořadatelem ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Kategorie A (jednotlivci)
A-01:
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

A-02:   
1. cena v hodnotě 500 Kč
2. cena v hodnotě 300 Kč
3. cena v hodnotě 150 Kč

Kategorie B (kolektivy)
1. cena v hodnotě 600 Kč

Soutěžní kategorie „Poezie Karla Jaromíra Erbena“ věcná cena v hodnotě 2000 Kč.

Mimo tyto ceny bez ohledu na kategorie může porota udělit čestná uznání, nebo další ocenění.


IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Jmenování poroty: do 1. března 2011
Příjem fotografií: do 31. března 2011
Zasedání poroty: do 3. dubna 2011
Vyhlášení výsledků soutěže „Junior“: 14. května 2011
Předání cen a zahájení výstavy „Junior“: červen 2011
Vyhodnocení 31. národní soutěže amatérské fotografie: 14. května 2011
Výstava oceněných fotografií Národní soutěže ve Svitavách: 14. května až 4. června 2011

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Za pořadatele
PhDr. Věra Matějů
předsedkyně představenstva SČF

Kontaktní adresy:
Svaz českých fotografů, Trojanova 9, 120 00Praha 2, tel.: 736 704 228
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 221 507 963, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz