Sólová interpretace literárního textu a divadlo poezie v tvůrčím procesu 2010

Praktický seminář zaměřený na kvalitní výběr a vhodný (sólový i divadelní) způsob interpretace literárních textů
26. – 28. listopadu 2010, Louny

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a Městská knihovna Louny

Cílem semináře je nabídnout účastníkům inspiraci při výběru vhodného textu (literární předlohy) a pomoci u již zvolených textů s nalezením nebo ujasněním vhodného způsobu jak s textem (předlohou) dále pracovat. Budeme zkoumat, jaké možnosti, jaká témata a překvapení text nabízí a jak jich pro interpretaci (inscenaci) co nejlépe využít vzhledem ke svému (nebo interpretovu) přirozenému naturelu a osobnostním předpokladům.

Seminář je určen:
Sólovým interpretům literárních textů a jejich pedagogům, režisérům, vedoucím a členům souborů, které se věnují přípravě inscenace tzv. divadla poezie, dále pedagogům LDO ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, SŠ, VŠ, včetně učitelů českého jazyka a literatury, a studentům vysokých či středních pedagogických škol a dalším zájemcům.
Zájemci si mohou vybrat ze dvou tvůrčích dílen – jedna z nich bude zaměřena na sólovou interpretaci textu, druhá na přípravu inscenace divadla poezie.

Lektoři:
Sólová interpretace textu:
Jiřina Lhotská – pedagožka literárně-dramatického oboru ZUŠ ve Strakonicích, lektorka sólového přednesu na celostátních přehlídkách Dětská scéna a Wolkrův Prostějov, dříve pedagožka DAMU a dramaturgyně.

Divadlo poezie: Roman Černík – vedoucí ateliéru dramatické výchovy FPE ZČU v Plzni, lektor divadla a dramatické výchovy, vedoucí dětských, mladých i dospělých divadelních souborů a umělecký ředitel o. s. JOHAN, centra pro kulturní a sociální projekty Plzeň.

Seminář je akreditován MŠMT, každý účastník po absolvování semináře získá osvědčení. Seminář se koná v souvislosti s celostátní přehlídkou uměleckého přednesu a divadla poezie Wolkrův Prostějov. (Wolkrův Prostějov je přehlídka sólových recitátorů, recitačních kolektivů a divadel poezie a příležitost k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností.)
S příjezdem účastníků počítáme v pátek 26. 11. nejpozději do 13 hodin. Obě skupiny budou pracovat v pátek odpoledne a večer, v sobotu po celý den a v neděli dopoledne v historické budově nově otevřené Městské knihovny v Lounech (Mírové náměstí č. 1), kde bude možno případně vyhledat inspirativní literární předlohy.
Kurzovné: 800 Kč nebo 600 Kč (studenti prezenčního studia).

Ubytování: Ubytování bude operativně zajištěno s ohledem na počet přihlášených účastníků v ceně cca 150 Kč za noc v ubytovně, případně zdarma ve vlastním spacím pytli v budově MK Louny.
Cestovné a stravné je ve vlastní režii účastníků.

Máte-li o účast v semináři zájem, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, ale nejpozději do 6. října 2010 na adresu: Daniel Razím, NIPOS-ARTAMA, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Přihláška v rtf – ZV P 10