Sólová interpretace literárního textu a divadlo poezie v tvůrčím procesu 2011

18. – 20. listopadu 2011, Ústí nad Orlicí

Pořádají: NIPOS-ARTAMA a MALÁ SCÉNA Ústí nad Orlicí, o. s.

Přihláška ve formátu RTF

Praktický seminář zaměřený na tvůrčí práci s literárními texty v letošním roce věnujeme nejen hledání cesty k přednesu, ale také výtvarnému zpracování prózy a poezie.

  1. Při práci s texty Konstantina Biebla (období poetismu a surrealismu 20. a 30. let) se pokusíme společně
    dojít od výběru textové předlohy k volné literárně-výtvarné inscenaci (scénické koláži)
    .
  2. „Burza textů“

Účastníci si na seminář mohou přivézt i jakékoli texty, které považují za inspirativní pro případnou (sólovou i divadelní) interpretaci.

Budeme zkoumat, jaké možnosti, jaká témata a překvapení texty nabízejí, a jak jich pro přednes (inscenaci) co nejlépe využít vzhledem ke svému (nebo interpretovu) přirozenému projevu a osobnostním předpokladům. V knihovně také budeme vyhledávat neznámé texty známých autorů a objevovat neznámé autory (a jejich texty).

Cílem semináře je nabídnout účastníkům inspiraci při výběru vhodného textu (literární předlohy), a pomoci u již zvolených textů s nalezením nebo ujasněním vhodného způsobu, jak s textem (předlohou) dále pracovat.

Seminář je určen interpretům literárních textů a jejich pedagogům, režisérům, vedoucím a členům souborů, které se věnují přípravě inscenací tzv. divadla poezie, dále pedagogům LDO a VO ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, SŠ, VŠ, včetně učitelů českého jazyka a literatury a výtvarné výchovy, a studentům vysokých či středních pedagogických škol a dalším zájemcům od 15 let.

Lektorky:

Lucie Veličková (Ostrov) – absolventka katedry výchovné dramatiky Divadelní fakulty AMU Praha, lektorka, režisérka, vedoucí dětských i studentských divadelních souborů a sólových recitátorů. Vyučuje literárně dramatický obor na ZUŠ v Ostrově.

Jitka Tláskalová (Olomouc) – absolventka Filosofické fakulty Univerzity Palackého Olomouc, obor český jazyk – výtvarná výchova, a loutkářské katedry Divadelní fakulty AMU Praha –  obor loutkářská scénografie a technologie loutek. Vyučuje výtvarný obor na ZUŠ Miloslava Stibora v Olomouci a aktivně se věnuje výtvarnému umění.

Seminář je akreditován MŠMT.

S příjezdem účastníků počítáme v pátek 18. 11. nejpozději do 14.00. Práce v semináři bude probíhat v pátek odpoledne a večer, v sobotu po celý den a v neděli dopoledne v budově MALÉ SCÉNY, Havlíčkova 621, Ústí nad Orlicí.

Kurzovné: 1.000 Kč nebo 800 Kč (studenti)

Ubytování: bude zajištěno zdarma ve vlastních spacích pytlích v budově Malé scény, v případě zájmu vám můžeme zajistit nocleh v ubytovně nebo penzionu v ceně cca od 250 do 400 Kč za noc.

Cestovné a stravné je ve vlastní režii účastníků.

Máte-li o účast v semináři zájem, vyplňte pečlivě přihlášku a pošlete ji co nejdříve, ale nejpozději do 27. října 2011 na adresu: Daniel Razím, NIPOS-ARTAMA,  P. O. BOX 12 / Blanická 4, Praha 2, 120 21, nebo na e-mail: razim@nipos-mk.cz

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Přihláška ve formátu RTF