Škola folklorních tradic

Škola folklorních tradic
kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Místo konání: Táborská 45, Praha 4
Termín: září 2013 – duben 2014

Pořadatelé:
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost Praha
Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
Folklorní sdružení ČR

Ve dnech 25. a 26. dubna 2014 se uskutečnily závěrečné zkoušky prvního ročníku Školy folklorních tradic. První rok studia proběhl podle učebního plánu v celkem devíti víkendových výukových blocích. Učební plán vycházel ze zkušeností získaných v předchozích cyklech kurzu v letech1998–2000, 2001–2003, 2004–2006, 2007–2009 a 2010–2012.

V zastoupení lektorů došlo oproti minulým kurzům k několika změnám. Třídní učitelkou byla jmenována Mgr. Markéta Lukešová (NÚLK Strážnice), která se stala současně lektorkou předmětu Úvod do studia tradiční lidové kultury. Hodinyvyhrazené předmětu Základyanatomie a fyziologie převzala po zesnulém Mgr. Bohumíru Muchkovi PhDr. Jitka Čemusová, Ph.D., nově začali se Školou folklorních tradic spolupracovat také PhDr. Romana Habartová (Lidový kroj), MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D. (Pohybová průprava) a doc. Tomáš Čech, Ph.D. (Základy pedagogiky a psychologie). Na dřívější spolupráci se Školou folklorních tradic navázali doc. Daniela Stavělová, CSc. (Historie tance, Lidový tanec), doc. Lubomír Tyllner, CSc. (Úvod do hudební teorie, Sbírky a sběratelé), Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D. (Základy choreografie), Kamila Skopová (Lidový kroj) a lektoři pro lidový tanec Miloslav Brtník, manželé Perůtkovi, Mgr. Jana Polášková a Eva Zehnalová.    

Ke studiu bylo přihlášeno 65 frekventantů,studium zahájilo 53 studentů. Celkový počet hodin i rozvržení do jednotlivých lekcí byl dodržen dle učebního plánu, v průběhu prvního ročníku se odhlásili čtyři posluchači. Ke zkouškám po prvním ročníku se dostavilo celkem 42 studentů. Zbývající frekventanti byli řádně omluveni a zkoušky si doplní v náhradním termínu. Při závěrečných zkouškách dosáhli studenti dobrých výsledků. S vyznamenáním, tj. velmi úspěšně, ukončilo první ročník celkem 18 posluchačů, z toho devět s celkovým průměrem 1,00. Celkový průměr všech studentů u zkoušek uzavírajících první rok studia je 1,42.

Všem lektorům děkujeme za spolupráci, blahopřejeme studentům a přejeme hodně úspěchů při dalším studiu.

 Kateřina Černíčková

[nggallery id=111]