Skladatelská soutěž Opus ignotum

for English scroll down

Pořadatelé si kladou za cíl podpořit vznik nových děl, kompozičně výrazných a přitom interpretačně dostupných, jež by se mohla stát repertoárovým přínosem pro neprofesionální pěvecké soubory. Soutěžní skladby hodnotí odborná porota složená z významných českých skladatelských a sbormistrovských osobností.

Základní pravidla:

 •        Tři soutěžní kategorie: mužské sbory, dívčí sbory a smíšené sbory
 •        Skladby a cappella, trvání 2 – 4 minuty
 •        Doporučené rozsahy hlasů: soprán – max. výše g², alt – max. níže g, tenor – max. výše e¹, bas – max. níže G
 •        Soutěž je anonymní – skladby označte pouze heslem

Skladby posílejte e-mailem na adresu kacafirkova@nipos-mk.cz nejpozději do 31. května 2018

Autoři vítězných skladeb obdrží finanční odměnu 2 000 Kč, jejich skladby budou vydány ve sborníku a provedeny na Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů Opava cantat.

Více najdete v propozicích.

 

Composers‘ competition Opus ignotum

The organizers set themselves the task of initiating and supporting creation of new works which would be distinctive in composition and accessible for interpretation and which would be of benefit for the repertoire of non-professional choirs.
Composers, without any age and/or nationality limitations, may enter into the competition with their compositions (max. one in each category).

Basic rules:

 • Three categories (mixed, all-girls choirs, man choirs)
 • Competition is anonymous (send compositions marked by code-name only)
 • Applied composition should be a cappella based principally on singing
 • Possible use of percussion or other means of expression or spoken words
 • Recommended range of voices: soprano (max. pitch g2), alto (min. pitch g), tenore (max. pitch e1), bass (min. pitch G)
 • Composition should be 2 – 4 minutes in length
 • Financial price for best composition in each category


Each composition should be sent by e-mail (address: kacafirkova@nipos-mk.cz) till 31st May 2018.

The winning compositions will be performed during National Festival of Youth Choirs Opava cantat in Opava (Czech Republic) and will be published by NIPOS.

More information in Terms and conditions