Setkání s Figuramou II – ohlédnutí za seminářem

Kdy, kde a kdo:

Setkání s Figuramou se uskutečnilo: 11.–12. května 2024, na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara,
Západočeské univerzity v Plzni

Lektoři: prof., akad. mal. Boris Jirků, Ing. Leoš Motl
Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Počet účastníků: 18

Jaké bylo setkání s Figuramou II:

Druhé setkání s Figuramou Borise Jirků probíhalo v podobném duchu, jako vloni na podzim. Bylo volně navazujícím pokračováním figurální kresby, tentokrát obohacené o další techniku této mistrovské disciplíny – malbu. Setkali jsme se opět v hojném počtu a účastnili se i mnozí pedagogové z předchozího kurzu, pro které bylo toto setkání vyvrcholením jejich dosavadních dovedností v oblasti figurální kresby.

Celý kurs byl, stejně jako předchozí, velmi intenzivní a náročný – hlavně co se týká techniky malby, nicméně všichni se s velkým nasazením s touto výzvou vypořádali.
Celý víkendový program měl stejnou strukturu, jako minule, včetně „obávaného bodování a známkování“ výsledných děl i se závěrečným předáváním cen za nejlepší malbu.

V sobotu večer, jsme ještě navíc navštívili výstavu Figuramy – Studentské figurální kresby roku 2023, v univerzitní knihovně s komentářem Borisem Jirků.
Pokračování Figuramy ukázalo, že podobné semináře mají v oblasti inspirace a vzdělávání pedagogů velký smysl a věříme, že se příště opět na setkání s Figuramou potkáme.

Figurativní umění je ve své podstatě hlubokým zkoumáním lidské zkušenosti. Ponoří se hluboko do tajemství naší existence a nabízí pohledy do našich duší a nesčetných emocí, které nás definují. Prostřednictvím tahů umělcovy ruky jsme zváni ke konfrontaci s vlastní lidskostí. Jsme vyzváni, abychom prošli obrovskou krajinou emocí, od něžného doteku lásky až po zadumané stíny introspekce.

Přesto je figurativní umění víc než jen vizuální zážitek; je ztělesněním toho, jak přemýšlíme prostřednictvím svého těla. Naše těla, tyto nádoby našich duší, jsou konečnými plátny, na kterých jsou psány naše příběhy. Připomínáme si, že naše tělesnost je neoddělitelná od našeho vědomí. V každém tahu a obrysu, v každé hře světla a stínu vnímáme hluboké spojení mezi naším tělesným já a světem, který nás obklopuje.

(Michal Jelínek, MA, ArtD, citace z předmluvy katalogu Figurama 2023, vydaného spolkem Figurama)