Ohlédnutí za 50. ročníkem hudebních interpretačních kurzů 2023

Ohlédnutí za 50. ročníkem mezinárodních hudebních interpretačních kurzů Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2023

Do Litomyšle letos v červenci na 11 dní přijelo celkem 145 účastníků mezinárodních hudebních interpretačních kurzů, které spojila účast na již tradiční letní vzdělávací akci doprovázené cyklem komorních koncertů lektorů, hostujících umělců a studentů. Závěrečným slavnostním koncertem ve Smetanově domě s radostným názvem HU-HU (Humor v hudbě) se uzavřelo půlstoletí této záslužné letní kulturní aktivity, které se za dobu existence kurzů zúčastnily tisíce studentů všech věkových kategorií, z nichž vyrostli jak význační profesionální a světově uznávaní hudebníci, tak hudebně vzdělaní amatéři, pro které byla účast na těchto kurzech pramenem inspirace a nadhledu pro jejich osobní i profesní rozvoj.

Během dvou intenzivních týdnů měli účastníci kurzů příležitost setkávat se s vynikajícími pedagogy, rozvíjet své hráčské dovednosti, navštěvovat lekce ostatních účastníků, vytvořit komorní soubor, hrát v orchestru, zpívat ve sboru, účinkovat na koncertech a navštěvovat koncerty lektorů či hostujících profesionálů. V neposlední řadě měli příležitost navázat přátelství a spolupráci s ostatními talentovanými hudebníky v překrásném prostředí malebné Litomyšle, města s bohatou historií a kulturním dědictvím, které je ideálním inspirativním místem pro pořádání letních hudebních kurzů.

Lektorskou výzvu věnovat svůj čas o letních prázdninách studentům z řad neprofesionálů i budoucích profesionálů během 50. ročníku litomyšlských kurzů přijali za houslovou sekci Ivan Štraus, legendární profesor pražské HAMU, Leoš Čepický, profesor a vedoucí smyčcového oddělení HAMU, Michaela Štrausová, zkušená lektorka nejmladších houslistů působící na The International School of Music and Fine Arts Prague a Čeněk Pavlík, člen význačného Guarneri Tria Prague. Klavírní oddělení vedli František Malý, profesor pražské HAMU a Miroslav Sekera, klavírista světového formátu a pedagog HAMU. Violistům se intenzivně věnoval Jan Pěruška, profesor pražské HAMU. Studenti violoncella měli příležitost studovat u Michala Kaňky, vyhledávaného pedagoga HAMU, Marka Jerie, vysokoškolského profesora, který působil v Lucernu ve Švýcarsku a u Jana Zemena, pedagoga Pardubické konzervatoře. Kontrabasovou třídu vedl Petr Ries, dlouholetý člen České filharmonie a člen Pražských komorních sólistů, flétnovou třídu vedla Magdalena Bílková-Tůmová, pedagog ZUŠ Šimáčkova Praha a laureátka soutěže Pražské jaro. Vedení orchestru bylo svěřeno do rukou Bohuslava Mimry, dirigenta Komorního orchestru Jaroslava Kociana a sborový zpěv vedla Jana Mimrová, mladá dirigentka, varhanice a sbormistryně. Nepostradatelnými klavíristkami, které obětavě doprovázely malé i zkušenější účastníky byly Ludmila Čermáková, pedagog HAMU Praha a Jana Vychodilová, pedagog HAMU Praha. Na vedení komorních uskupení se podíleli všichni oslovení lektoři.

Jubilejní padesátý ročník kurzů nabídl účastníkům i široké veřejnosti v Litomyšli cyklus devíti komorních koncertů lektorů a hostů z řad profesionálních umělců. Mezi účinkujícími nechybělo slavné Guarneri Trio Prague, Kalliopé Trio Prague, flétnový soubor Magistri, Komorní orchestr Jaroslava Kociana a mladý houslový virtuos Daniel Matejča s klavíristou Danielem Bourou.

Letošní 50. ročník Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2023byl výjimečný nejen svým jubileem. Posledních 36 ročníků byla organizátorkou a duší těchto kurzů paní Eva Štrausová, která se nejvíce zasloužila o dnešní podobu interpretačních kurzů jako místa setkávání, inspirace a kvalitního hudebního i kulturního vzdělávání dostupného a otevřeného všem zájemcům. Právě proto se účastníci těchto kurzů s radostí vrací a každoročně jich přibývá. Evě Štrausové patří právem velký dík za tuto záslužnou a společností nedocenitelnou činnost, která představuje cenný přínos pro hudební vzdělání v České republice. Organizaci nadcházejícího 51. ročníku kurzů předala do rukou nového týmu, ve kterém bude působit jako laskavý rádce. Příští ročník Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2024 se bude konat od 8. 7. – 19. 7. 2024.

Organizátor kurzů: Česká hudební společnost – Spolek přátel krásných umění ve spolupráci s HAMU Praha, ZUŠ Litomyšl a Smetanovým domem v Litomyšli.

Datum konání: 3. 7. – 14. 7. 2023

Hlavním partnerem projektu se stal C. Bechstein, jehož zapůjčený prvotřídní nástroj C. Bechstein model D282 na koncertech vysoce ocenili i virtuosové Ivan Klánský a Miroslav Sekera.

Projekt vznikl s finanční podporou: Ministerstvo kultury ČR, Město Litomyšl, Pardubický kraj, Nadace Český hudební fond.

Účastníci: Během 50. ročníku organizátoři přivítali účastníky z 58 českých měst a také 11 zahraničních studentů (Ukrajina, Slovensko, Indie…). Z celkem 145 účastníků se 119 aktivně účastnilo výuky nástrojových oborů a volitelně seminářů, tvůrčích dílen, orchestrální hry, komorní hry a sborového zpěvu.

Lektoři: Vzdělávání poskytlo 16 pedagogů, z toho 12 instrumentálních lektorů, 2 korepetitoři – klavírní spolupráce a 2 dirigenti.

Koncerty: Během kurzů proběhlo celkem 16 koncertů: 8 večerních a 1 odpolední koncert lektorů a hostujících umělců, 1 večerní koncert účastníků, 5 dopoledních komorních oborových koncertů a závěrečný HU-HU koncert (Humor v hudbě).

Místa koncertů: Smetanův dům v Litomyšli, Kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli a kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách u Luže.

Audiovizuální dokument: U příležitosti 50. ročníku Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů vzniká dokument v produkci Music Spires a tvůrčího týmu Jakuba Nekvasila a Dominika Kučery.

Teaser – video upoutávka: https://www.youtube.com/watch?v=mPByMdT2Iwc&t=66s

Foto: https://eu.zonerama.com/Link/Open/650709f4aa781b0ed0302404

Popisky fotek najdete na konci tohoto dokumentu.


Přehled koncertů pořádaných v rámci 50. ročníku Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2023:

Úterý 4. 7. 2023, Kostel Povýšení sv. Kříže, 19:30
Komorní orchestr Jaroslava Kociana, Bohuslav Mimra a Jana Cecilie Mimrová – dirigenti, Karolína Žáková – violoncello
Program: H. Purcell, W. A. Mozart, L. Bernstein, B. Britten, J. Haydn…

Středa 5. 7. 2023, Kostel Povýšení sv. Kříže, 19:30
Magistri – flétnový soubor »15 let spolu«
Program: H. Mancini, E. Morricone, E. Bozza, A. Dvořák, O. Mácha…

Čtvrtek 6. 7. 2023, Kostel Povýšení sv. Kříže, 19:30
Ivan a Michaela Štrausovi – housle, Jan Pěruška – viola, Jana Cecilie Mimrová – varhany
Program: T. Vitali, M. Reger, A. Dvořák

Pátek 7. 7. 2023, Smetanův dům, 19:30
Kalliopé Trio Prague: Markéta Vokáčová – housle, Jan Zemen – violoncello, Miroslav Sekera – klavír
hosté: Jiří Kabát – viola, Petr Ries – kontrabas
Program: F. Schubert, R. Schumann

Sobota 8. 7. 2023, Kostel Povýšení sv. Kříže, 19:30
Leoš Čepický – housle, Michal Kaňka – violoncello
Program: J. S. Bach, W. A. Mozart, L. Janáček, B. Martinů

Neděle 9. 7. 2023, Kostel Zvěstování Panny Marie v Janovičkách u Luže, 15:00
Adam Janíček – housle, Marie Vomáčková – klavír
Program: G. Tartini, G. F. Händel, A. Vivaldi, A. Corelli, J. Benda, L. Fišer…

Neděle 9. 7. 2023, Smetanův dům, 19:30
Daniel Matejča – housle, Daniel Boura – klavír
Program: K. Slavický, B. Bartók

Pondělí 10. 7. 2023, Smetanův dům, 19:30
Petr Ries – kontrabas, Miroslav Sekera – klavír
Program: J. S. Bach, J. Haydn, C. Franck

Úterý 11. 7. 2023, Smetanův dům, 19:30
Guarneri Trio Prague: Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello
Program: J. Haydn, J. Suk, A. Dvořák

Středa 12. 7. 2023, Smetanův dům, 19:30
Závěrečný koncert účastníků kurzů

Čtvrtek 13. 7. 2023, Smetanův dům, 19:30
Koncert HU-HU (Humor v hudbě)
Účinkující: lektoři a účastníci kurzů


POPISKY K FOTKÁM:

Kurzy_Litomysl_01.jpg, Kurzy_Litomysl_02.jpg
Město Litomyšl, kde se odehrál 50. ročník Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2023
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_03.jpg
Setkání účastníků s lektory během slavnostního zahájení hudebních kurzů 2023.
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_04.jpg
Profesor František Malý a Eva Štrausová během úvodního setkání se studenty klavíru.
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_05.jpg
Nejmladší účastníci kurzů.
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_06.jpg
Na závěrečném koncertě HU-HU (Humor v hudbě) účinkovali i nejmladší účastníci kurzů spolu s lektorem Janem Zemenem.
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_07.jpg
Výuka probíhala v ZUŠ B. Smetany v Litomyšli formou otevřených hodin. 
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_08.jpg
Výuka probíhala také v prostorách Domova mládeže VOŠP a SPgŠ v Litomyšli.
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_09.jpg
Koncert lektorů ve Smetanově domě v Litomyšli. Účinkuje Miroslav Sekera.
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_10.jpg
Koncert lektorů v Kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Účinkují Ivan Štraus, Michaela Štrausová a Jan Pěruška.
Foto © Dominik Kučera

Kurzy_Litomysl_11.jpg
Koncert Komorního orchestru Jaroslava Kociana v Kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, diriguje Jana Cecilie Mimrová.
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_12.jpg 
Koncert lektorů v Kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli. Účinkuje Leoš Čepický a Michal Kaňka.
Foto © Dominik Kučera

Kurzy_Litomysl_13.jpg
Koncert lektorů a hostů ve Smetanově domě v Litomyšli. Účinkuje Kalliopé Trio Prague, Jiří Kabát a Petr Ries.
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_14.jpg
Během kurzů probíhalo natáčení dokumentu o této kulturně-vzdělávací aktivitě. 
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_15.jpg
Velký sál Smetanova domu v Litomyšli, kde probíhaly koncerty v rámci jubilejního 50. ročníku Setkání přátel komorní hudby a interpretačních kurzů Litomyšl 2023
Foto © Jakub Nekvasil

Kurzy_Litomysl_16.jpg
Město Litomyšl hostilo jubilejní 50. ročník Setkání přátel komorní hudby a interpretační kurzy Litomyšl 2023
Foto © Jakub Nekvasil