Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Od 15. do 24. srpna se v malebném městě Šumperk uskuteční dvacáté Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) Šumperk 2014 – Dílna Šrámkova Písku, kde se každoročně setkávají mladí lidé s aktivním zájmem o divadlo z celé republiky. Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní sféry. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními amatérských souborů nebo souborů, které vystupovaly na Šrámkově Písku. Na programu je hodnocení vlastní práce i předávání praktických zkušeností. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.

V roce 2014 proběhnou v Šumperku následující dílny:

 • Jevištní poezie poezií jeviště (lektor Pavel Khek, pedagog a režisér)
  Zapomeňte na recitaci, na umělecký přednes – báseň jako moderní divadlo. Lze vůbec inscenovat poezii? Dílna se pokusí přetvořit mnohdy abstraktní básnický text v konkrétní jevištní tvar.
 • Jak umřít na divadle i ve filmu… (lektoři Jakub Nvota, slovenský režisér a Petr Nůsek, choreograf, učitel a poradce dobových šermů a bojů)
  Účastníci společně nastudují nejslavnější scény ze Shakespeara, kde je přítomný boj (např.: Hamlet vs. Laertes, Romeo vs. Merkucio, Jago vs. Cassio a jiné). Seznámí se s charakterem jednotlivých postav, jejich motivacemi a pokusí se to všechno přenést do povahy vzájemných soubojů.
 • Proč bychom se netěšili aneb Zkáza hlavního města (lektor Jozef Krasula, slovenský režisér a pedagog). Z každé strany se na nás řítí nějaká katastrofa: prasečí chřipka, geneticky modifikované potraviny, AIDS, náboženští fanatici, ozónová díra, demagogičtí politici, nedostatek pitné vody, blížící se konec světa… Vlastní dramatizací povídky Jefima Zozuly se účastníci pokusí hledat odpověď, jak je to s námi doopravdy.
 • Divadelní dílna Neverbálno (lektor Michal Hecht, mim, režisér a pedagog)
  Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie a jevištního pohybu vůbec. Osvojí si techniky rovnováhy, vyzkouší si přemety, salta a improvizace na zadané téma.
 • Autorský Country Muzikál (lektor Vojtěch Štěpánek, herec a režisér).  Úkolem bude vytvořit první český autorský country muzikál s živou hudbou na jevišti. V autorské části dílny budou účastníci vymýšlet silný příběh, mluvené texty a písně včetně hudby. Režijní část dílny bude spočívat v inscenování autorského příběhu a autorských písní, a to tak, aby výsledný jevištní tvar nebyl jen písňovým pásmem, ale aby sděloval ucelený příběh a jasné poslání.

Očekáváme cca 60 účastníků a 5 doprovodných programů. Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 23. 8. 2014 v 18 hodin.

Akci připravuje NIPOS-ARTAMA, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Šumperk a ve spolupráci s občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět, Divadlem Šumperk a Střední zdravotnickou školou v Šumperku.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.