NIPOS > Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Od 12. do 21. srpna 2016 se v Šumperku uskuteční Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2016, kde se každoročně setkávají mladí lidé s aktivním zájmem o divadlo z celé republiky. Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla.  

Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními amatérských souborů a dalšími akcemi. Na programu je předávání praktických zkušeností i hodnocení vlastní práce. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny. 

V letošním roce proběhnou v Šumperku následující dílny: 

Třída A – OPERETA: druh, který se stal žánrem
Přehlídka žánrových klišé divadelního druhu, který je na ně nejen nejbohatší – ale stal se i jejich synonymem. Během práce se zamyslíme i nad smyslem a významem operety jako takové – a jejími přesahy mimo divadelní jeviště.

Lektoři: Lukáš Rieger – herec, pedagog herectví JAMU Brno a Miroslav Ondra – herec, dramaturg, pedagog muzikálového herectví a hudebník. Oba spolupracují s nezávislým divadlem BURANTEATR Brno. 

Třída CV (30+) – SVATBA nebo SVATBA?

Herecká třída pro ostřílené divadelníky nastuduje aktovku Bertolta Brechta, nebo Antona Pavloviče Čechova. O volbě textu bude rozhodovat složení a zaměření hereckých seminaristů – konfrontace vyznavačů Brechta a Stanislavského!

Lektor: Václav Klemens – režisér a pedagog, umělecký šéf Divadla loutek Ostrava. 

Třída G – Internetový analfabetismus (autorské divadlo)

Co všechno způsobuje internetový analfabetismus? Kolik z nás je internetových analfabetů? Co všechno nám hrozí? Proč nevěříme cokoliv cizímu člověku, ale věříme tomu, co čteme od cizích lidí na internetu? Divadlo je ideální prostor k tomuto vážnému tématu. 

Lektor: Patrik Lančarič – slovenský divadelní a filmový režisér 

Třída H – Pantomima, groteska a krátké video

Účastníci se v první části semináře seznámí se základy pantomimy, akrobacie (technika pádů), jevištního pohybu a dramatizace příběhů do „neverbálna“. V druhé části se pokusí získané dovednosti použít k natočení krátkých grotesek moderní formou („youtubácké skeče“, ale beze slov).

Lektor: Michal Hecht – mim, režisér a pedagog a lektor.

Pořadatelé očekávají přibližně 50 účastníků, uskuteční se 5 doprovodných programů. Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 20. 8. 2016 v 19 hodin.

Akci pořádá NIPOS-ARTAMA pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Šumperk a ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Šumperk a Střední zdravotnickou školou v Šumperku.