NIPOS > Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Setkání mladých amatérských divadelníků v Šumperku

Od 11. do 20. srpna 2017 se v malebném městě Šumperku uskuteční Setkání mladých amatérských divadelníků (S.M.A.D.) – Dílna Šrámkova Písku – Šumperk 2017, kde se každoročně setkávají mladí lidé s aktivním zájmem o divadlo z celé republiky. Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní sféry. Setkání je doprovázeno inspirativními vystoupeními amatérských souborů a dalšími akcemi. Na programu je hodnocení vlastní práce i předávání praktických zkušeností. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Šumperská dílna je jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.
 
V letošním roce proběhnou v Šumperku následující dílny:
Třída A – Karel Čapek a rozhlasové herectví
Lektoři: Lukáš Rieger – herec a pedagog herectví JAMU Brno a Miroslav Ondra – herec, dramaturg, pedagog muzikálového herectví a hudebník
Oním na první pohled odstrašujícím a nezáživným inspiračním námětem jsou pro letošek povídky Karla Čapka, na kterých si vyzkoušíme možnosti rozhlasového herectví. Vedle nesporně autorských (a interpretačních) tvůrčích výzev tak nabízíme neopakovatelnou příležitost zdokonalit si a rozvinout umění intonace, herecké interpunkce, fonace a vokalizace, jakožto i hlasové charakterizace, imaginace a timingu.
Třída B – W. A. Mozart – Pantomime KV 446
Lektor: Juraj Benčík – slovenský mim, autor, herec a režisér
3. března 1783 se odehrálo jediné hudební uvedení Mozartova opusu (za jeho života) nazvaného PANTOMIME KV 446 – pantomimy d moll pro smyčcové kvarteto. Po letech se ve Vídni našlo torzo tohoto kvarteta a mnoho skladatelů se pokoušelo dílo dokončit, dokomponovat, mnohá tělesa se jej pokoušela i nastudovat. Naší výzvou bude pokusit se o vlastní verzi pohybového jevištního díla na Mozartovu hudbu.
Třída C – Stage and Screen Combat – Boj pro jeviště i kameru aneb Scénické násilí podle P. N., A.R.G.O. a možná i W. Sh.
Lektor: Petr Nůsek – profesionální choreograf, učitel a poradce dobových šermů i bojů
Ozbrojený boj, sebeobrana, bojové styly staré Evropy, Orientu i Dálného východu, střelba z luku, pády, práce s ohněm, reakce na zásahy a údery, boj pro jeviště i kameru, metání sekerou, nožem i oštěpem, speciální zbraně. Účastníci se naučí jednoduchou bojovou choreografii, na níž si vyzkouší věci zřetelné i nezřetelné pro kameru. Půjde o detailní práci s takzvaným přesvědčivým úhlem, dále pak o synchronizaci, dynamiku a bezpečnost práce specialistů pro ozbrojený boj i kameru.
Třída K – Jevištní postava – Slovní a fyzické jednání
Lektor: Petr Kracik – divadelní režisér
Hlavním tématem dílny bude strategie při budování jevištní postavy, a to s důrazem na slovní a fyzické jednání postav budoucí inscenace, která budou vytvářena zvlášť jako jednotlivé vrstvy (něco jako vrstvy ve Photoshopu). Váha bude kladena jejich čitelnosti a funkci v budoucím tvaru. Tyto dvě vrstvy spolu s výtvarnou a hudební vrstvou budou poté složeny ve výsledný jevištní tvar. Při vytváření inscenace nám poslouží výrazně seškrtaná klasika: Vojnarka, Gazdina roba nebo Lucerna. Třída je určena pro účastníky od 30 let.
Třída G – Dokumentární divadlo: Vznik Československa v roce 1918
Lektor: Patrik Lančarič – slovenský divadelní a filmový režisér
Žánr dokumentárního divadla se v posledních letech stává stále populárnější. Ve třídě se budeme zabývat tímto fenoménem ve všech jeho aspektech. Příští rok si připomeneme sto let od vzniku Československé republiky – tuto událost jsem zvolil jako ústřední objekt pro náš divadelní výzkum. Na principu kolektivní tvorby (autorské, režijně-dramaturgické a herecké) si projdeme celým kreativním procesem a pokusíme se vytvořit scénický tvar jako divadelní dokumentaristi.
Pořadatelé očekávají přibližně 50 účastníků, uskuteční se 5 doprovodných programů. Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 19. 8. 2017 v 18 hodin.
Akci pořádá NIPOS-ARTAMA pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a města Šumperk a ve spolupráci se Společností amatérské divadlo a svět, z. s., Divadlem Šumperk a Střední zdravotnickou školou v Šumperku.
Kontakty pro média:
Alena Crhová, NIPOS-ARTAMA, tel: 604 569 781, e-mail: crhova@nipos-mk.cz
Karel Tomas, NIPOS, tel.: 603 480 111, e-mail: tomas@nipos-mk.cz