NIPOS > Setkání mladých amatérských divadelníků Šumperk 2012 – Dílna Šrámkova Písku

Setkání mladých amatérských divadelníků Šumperk 2012 – Dílna Šrámkova Písku

Setkání proběhne ve dnech 17.  –  26. srpna 2012.

Na divadelní dílně v Šumperku se pracovně setkávají mladí lidé s aktivním zájmem o divadlo z celé republiky. Seznamují se zejména s netradičními a hraničními obory a tendencemi amatérského divadla, s prací výrazných osobností naší i zahraniční divadelní (resp. umělecké) sféry. Setkání doprovází tzv. inspirativní vystoupení amatérských souborů nebo souborů (mj. i z vlastního Šrámkova Písku), dále hodnocení vlastní práce a předávání praktických zkušeností. Akce je zakončena společným vystoupením všech tříd. Dílna je již tradičně jednou z mála platforem pro setkávání a vzájemnou inspiraci českých a slovenských divadelníků, programově se věnuje jejich společné práci a soužití obou kultur se společnými kořeny.

V roce 2012 proběhnou v Šumperku následující dílny:

  • Herecká třída – Krocení zlých žen (lektor Pavel Khek – režisér, pedagog)

Účastníci se seznámí se Shakespearem jako divadelním fenoménem, zkusí si Shakespearův blankvers a rozehrání situací (které Shakespeare nabízí) v nejrůznějších stylech, žánrech a druzích divadla.

  • Rituální divadlo (lektor Juraj Benčík – mim, herec, režisér a scénárista)

Divadlo vzniká z rituálu – rituál jako určitý druh jednání, které si utvořilo stabilní formu, pevný tvar. Uvnitř rituálů se přes symboly kodifikovaným jednáním předávají poznatky a zkušenosti, ke kterým dospěli předkové lidí.

  • Žena je nejlepší zbraň (lektor Petr Nůsek – choreograf, učitel, šermíř)

Vše o umění žen, které stály z očí v oči nebezpečí, boji a válce. Ženský boj – o muže, s muži či proti nim, vždy ale s grácií a přiměřenou zákeřností.  Budeme bojovat se zbraněmi i bez nich.

Budeme stavět soubojové choreografie a najdeme pro ně odpovídající herecké výrazy.

  • Autorské divadlo (lektor Jozef Krasula – režisér, pedagog)

Komplexně herecká a režijně-dramaturgická dílna bude vycházet z částí různých textů divadelních her vybraných jednotlivými účastníky třídy, vzniknou tak nečekaná spojení a významy, ale snad i nový smysluplný text a představení.

  • Romantismus… a jeho jed v 21. storočí (lektor Patrik Lančarič – divadelní a filmový režisér, pedagog)

Autorské divadlo. Svoboda, individualita, cit a vášeň jako základní prvky romantismu, který budeme hledat v našich životech a v době, ve které žijeme. Jde o to, přetavit podstatu romantismu do moderního divadelního tvaru.

  • Mlhu tvrdou tužkou aneb Lafontaineovy bajky formou komedie dell‘ arte (lektor Ondřej Lipovský – herec, režisér, scénograf)

Posloucháme, co naše tělo chce. Někdy po nás chce, abychom ho neposlouchali. Součástí práce v dílně budou tréninky zaměřené na zcitlivění těla, zažití pohybu jako jednolitého, organického vjemu. Absurdita a náhoda jako tvůrčí metoda.

Akci připravuje NIPOS–ARTAMA z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a za finančního přispění města Šumperk ve spolupráci s občanským sdružením Společnost amatérské divadlo a svět, Divadlem Šumperk, Střední zdravotnickou školou v Šumperku a městem Šumperk.

Očekáváme cca 78 účastníků a 6 doprovodných programů.

Veřejná závěrečná prezentace začíná v Divadle Šumperk v sobotu 26. 8. 2012 v 18:00 hod.

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS),
útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel: 221 507 935
fax: 221 507 929

Kontakt pro média:
Karel Tomas, Alena Crhová
tel: 603 480 111, 604 569 781
e-mail: tomas@nipos-mk.czcrhova@nipos-mk.cz