S.M.A.D. 2015

Setkání mladých amatérských divadelníků
Dílna Šrámkova Písku – ŠUMPERK 2015

Přehlídku pořádá pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana NIPOS-ARTAMA a Společnost Amatérské divadlo a svět ve spolupráci s Městským divadlem, Střední zdravotnickou školou a MÚ v Šumperku. Projekt se uskuteční s finanční podporou Ministerstva kultury a města Šumperka.

Termín: 14.–23. 8., uzávěrka 30. 6. 2015. Příjezdy: v pátek 14. srpna 2015 do večera, odjezdy: v neděli 23. srpna 2015 ráno, vlastní dílna: 8 dní mezi tím. Nutná účast PO CELOU DOBU dílny včetně závěrečné prezentace!
Věkový limit: 17–35 let, výjimky směrem nahoru jsou možné, ale konzultujte je telefonicky, pod 17 let pouze ve výjimečných případech na základě dohody. Pro věk do 18 let vyžadujeme předložení písemného souhlasu alespoň jednoho z rodičů.
S sebou: pohodlné oblečení, hudební nástroje, nápady a zvláštnosti (individuální požadavky lektorů jsou uvedeny u anotací jednotlivých tříd).

KURZOVNÉ:
2 500 Kč
(kurzovné, doplňkový program, ubytování v domově mládeže v postelích a s určitou mírou soukromí – 3–4 osob na pokoji) – doprava a strava za vlastní;
1 000 Kč (kurzovné, doplňkový program, bez ubytování – vhodné pro místní či ty, kteří mají v Šumperku možnost bydlet u známých) – doprava a strava za vlastní. Pro stravování existuje v Šumperku široká škála možností včetně kuchyňky v domově mládeže.

PŘIHLÁŠKY zasílejte nejpozději do 30. června 2015 na adresu: NIPOS-ARTAMA, Alena Crhová, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2 nebo e-mailem: crhova@nipos-mk.cz. INFORMACE: Alena Crhová, tel.: 221 507 968, 604 569 781, Karel Tomas: 221 507 932, 603 480 111, tomas@nipos-mk.cz.

 

LETOŠNÍ DÍLNA NABÍZÍ TYTO TŘÍDY:

Třída A – HERECTVÍ AUTENTICKÝCH SITUACÍ
Pravda jeviště, ne jeviště pravdy! Nezajímá nás inscenování vlastního života (protože pak už to náš život není – pouze jeho sebestylizace). Zajímá nás pravdivost inscenace.
Herectví v naší dílně bude začínat pozorováním a napodobováním běžných životních situací, které se odehrávají všude kolem nás (šumperská nádraží, restaurační zařízení, dětská hřiště, obchody, veřejné parky a tajemná zákoutí). Pokračovat budeme jejich analýzou a hledáním divadelních prostředků (motivace a psychologie postav, vztahy, atmosféra, rytmus), jejichž pomocí je bude možné proměnit v situaci jevištní. Herec se tak stává zprostředkovatelem autentické životní zkušenosti, ne exhibicionistou sebe sama.
Požadavky: zhlédnout filmy Díra u Hanušovic (Miroslav Krobot), Divoké včely (Bohdan Sláma) a Tančírna (Ettore Scola); přečíst hru Mrzák inishmaanský (Martin McDonagh) a libovolnou povídku Bohumila Hrabala.
Lektoři: Lukáš Rieger – herec, pedagog herectví JAMU Brno a Miroslav Ondra – herec, dramaturg, pedagog muzikálového herectví a hudebník

Třída B – PENÍZE, PENIAZE, PEŇEŽI
Na vojnu sú treba tri veci: Peniaze, peněži a peníze. [Peter Jaroš: Tisícročná včela]
Workshop dokumentárního divadla o krizi, penězích a věcech, co s nimi souvisejí.
V r. 1953 proběhla v ČSR měnová reforma. Nečekaně, vždyť poslední byla hned po válce a průmysl vyráběl nevídaným tempem. Podle novin vše fungovalo. Vládnoucí moc opíjela lidi propagandou o nové době a světlých zítřcích. Země však byla na pokraji krachu a vedení KSČ přistoupilo ke krádeži století – sáhlo na úspory svých občanů. Kam se všechny ty prachy poděly? A nepřipomíná vám to něco? Následovaly nepokoje, největší v Plzni, kde proti nim zasahovalo až 1900 vojáků. Pamětníci si to ještě pamatují. Možná některé znáte. Zajděte za nimi a ptejte se jich, přineste jejich příběhy. A možná znáte někoho, kdo doplatil na poslední krize. Protože finanční krize je nejčastěji skloňovaným slovním spojením minulého i tohoto století. A co vaše krize? Přemýšlejte o penězích jinak. Budeme pracovat s texty pamětníků událostí z roku 1953 i dokumentárními materiály (oboje pošlu), s ekonomickými teoriemi. A budete hledat, kde je v tom všem kus divadla.
Lektor: Jano Šimko – režisér, překladatel a dramaturg Slovenského rozhlasu

Třída D – BORGES: EVANGELIUM PODLE MARKA
Ve své dílně bych chtěl pracovat na adaptaci povídky argentinského spisovatele Jorgeho Louise Borgese Evangelium podle Marka, kterou sám autor označoval jako svoji povídku nejzdařilejší. Vyšla česky v nakladatelství Odeon ve sbírce Zrcadlo a maska, Praha 1989.
Povídku si přečtěte a vytvořte si vlastní obraz představení, scénosled, případně přineste i další Borgesovy texty (je možné je i zkombinovat se základní povídkou).
Povinně přineste hudbu, kterou byste chtěli dramatizaci povídky doprovodit. (Povídku všem účastníkům třídy D zašleme.)Lektor: Jakub Nvota – autor, herec a režisér

Třída G – Anton Pavlovič Čechov: Čajka/Racek
Komédia založená na rade neopätovaných milostných vzplanutí sa prepletá vzťahom literatúry a divadla k životu. Láska a umenie. Láska k umeniu. Umenie lásky.
Budeme sa zameriavať predovšetkým na vzťahy Trepľova, Niny Zariečnej, Máši a Medvedenka. A zároveň budeme uvažovať o modernom umení, o ambíciach, sláve a popularite.
Lektor: Patrik Lančarič – divadelní a filmový režisér

Třída ST – STEP CRAWL STEP TAP STEP SHUFFLE TAP STEP CHUCK…
Jestli si chcete zkusit porozumět, dostát (nebo spíš doslova doklepat) těmto a dalším podobným slovům, sbalte si do batůžku nějaké to oblečení k propocení, boty bez podpatku nebo jen s nízkým podpatkem s tvrdší (ale ohebnou) podrážkou (která v ideálním případě trochu zní i bez plechů), ve kterých je vám příjemně a které sedí pevně na noze. Pro jistotu přibalte i tenisky nebo plátěnky – se světlou podrážkou, která nedělá čmouhy, notnou dávku energie a nadšení a přijeďte. Pokud byste měli možnost půjčit si někde stepařské boty, tak úplná paráda, ale podmínkou to není. Velkou část dílny určitě věnujeme základům stepařské techniky, ale když to půjde, vyzkoušíme, do jaké míry lze step využít na prknech, co znamenají svět. V této fázi dílny nám bude nápomocná Tereza Volánková. Step je o rytmu, lidský život také tepe v různých rytmech, takže námět by byl…
Lektorky: Svatava Milková – herečka a choreografka a Tereza Volánková – herečka, režisérka a ve volných chvílích grafička

Třída V – DÍLNA DIVADELNÍHO PROVOZU
Práce u divadla je čím dál tím více spojena se schopností jeho produkce, propagace, se schopnostmi zajistit vše potřebné v daném čase a s danými prostředky. Zájem o studium produkčních, manažerských či propagačních oborů roste a pomalu dorovnává počty zájemců o studium tvůrčích oborů. Tato skutečnost by se měla promítnout i do nabídky vzdělávacích akcí, S.M.A.D. nevyjímaje. Nabídkou této dílny je získat nejen teoretický přehled o způsobu fungování divadelního provozu, ale i praktickou zkušenost plánování, realizace a kombinace tvůrčích a organizačních činností, a to i s ohledem na fungování amatérských souborů či festivalů.
Dílna pro osm osob se zaměří na tyto oblasti z prostředí divadelního provozu:
Produkce (2 až 3 osoby) – základem je osvojení si základních schopností pro plánování a realizaci všech konkrétních kroků potřebných k vytvoření podmínek pro vznik divadelní inscenace a jejího veřejného představení. Důraz bude kladen na schopnosti předvídat, rychle a správně reagovat, komunikovat a organizovat.
Propagace (2 až 3 osoby) – základem je získání povědomí o šíři propagace umělecké činnosti a schopnosti realizace všech nezbytných kroků pro převedení myšlenky v tvůrčí výkon v rámci limitujících podmínek. Úkolem je pak průběžná komunikace jak dovnitř skupiny S.M.A.D., tak prezentace její činnosti veřejnosti.
Výprava (scénografie + kostýmy – 2 osoby) – hlavním cílem je osvojení si schopnosti koordinace tvůrčí a produkční činnosti. Tvůrčí složka počítá s vytvořením uměleckého díla – scénografie a kostýmů k inscenaci, a produkční složka počítá s její realizací v rámci podrobného časového plánu a limitovaného rozpočtu.
Vedle praktické části dílny divadelního provozu bude probíhat i teoretická část, obsahující základní pravidla o chodu divadla, jeho vnitřní organizaci či jeho marketingové profilaci a jeho financování. Základními tématy budou: Statuty divadel a jejich financování, Organizační řád divadla a Profilace divadla a jeho rozpoznatelnost v divadelní síti.
Přednost bude dána těm, kteří se hodlají výše uvedenému věnovat aktivně i mimo šumperský seminář.
Lektor: Vojtěch Štěpánek – herec, režisér a ředitel Divadla Komedie Praha