NIPOS > SETKÁNÍ 2012

SETKÁNÍ 2012

22. festival neprofesionální komorní a symfonické hudby končí 5. etapou. Tento koncert byl zahrnut do Festivalu neprofesionálních komorních těles Olomouc s názvem SETKÁNÍ 2012.

Koncert se bude konat:
v pátek 16. 11. 2012 v 19.00 hod. v sále Moravské filharmonie Olomouc „Redutě“
Národní festival komorních a symfonických těles je letos rozložen do pěti etap, které se konají mezi dubnem a listopadem 2012 v různých městech a regionech ČR – Hradec Králové, Bučovice, Blansko, Boskovice, Stěžery u Hradce Králové a Olomouc. Zúčastní se jej 38 hudebních těles, tj. asi 348 účinkujících.
Na 5. etapě NF NKST 2012 vystoupí Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc (um. ved. Josef Dvořák), který je spolupořadatelem této etapy. Dále pozvání přijaly Komorní smyčcový orchestr FÉNIX Praha (um. ved. Jitka Vaňourková) a Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová (dirigent Bohuslav Mimra).
Po skončení vystoupení, proběhne hodnocení celé akce a rozborový seminář s účinkujícími, jejichž výkony zhodnotí člen odborné rady komorní a symfonické hudby při NIPOS-ARTAMA.  Koncert bude natáčet Český rozhlas pro hudební pořad Slovo o hudbě, pravidelně vysílaný na stanici Vltava (mistr zvuku doc. Tomáš Zikmund, redaktorka Alena Michálková).
Akci za podpory a z pověření Ministerstva kultury organizuje NIPOS-ARTAMA, Asociace neprofesionálních komorních a symfonických těles (ANKST) ve spolupráci s Komorním orchestrem Iši Krejčího Olomouc a ZUŠ Iši Krejčího Olomouc.
Poslední závěrečná etapa se bude konat pod záštitou primátora statutárního města Olomouc Martina Novotného a ředitele Moravské filharmonie Olomouc Mgr. Vladislava Kvapila. Akci finančně podpořili Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a další sponzoři a dárci.
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA
Blanická 4, 120 21 Praha 2
www: www.nipos-mk.cz
tel: 221 507 935
fax: 221 507 955
Kontakt pro média:
Soňa Hanzalová
Obor komorní a symfonické hudby ARTAMA
tel: 221 507 962
e-mail: hanzalova@nipos-mk.cz