Semináře WP 2016 (14. – 18. června)

REGISTRACE NA SEMINÁŘE BUDE SPUŠTĚNA 10. 4.

Herec nejen v divadle poezie
V herecké dílně je připraveno několik témat: interpret v prostoru se sdělením – práce s tělem a hlasem jako nástrojem nejvlastnějším – vnímání sebe v prostoru a proměna sdělování – vnímání sebe a partnera v prostoru s hledáním prostředků pro sdělování.
lektorka: Hana Franková (Karlovy Vary)– herečka, režisérka a vedoucí divadla Dagmar Karlovy Vary a jeho dětského studia. V letech 1993–1994 a 2001–2003 herečka v Divadle V. Nezvala v Karlových Varech. Pedagožka dramatické výchovy na Střední pedagogické škole v Karlových Varech. Lektorka kurzů herecké průpravy pro učitele dramatické výchovy, od roku 2002 externí pedagog herecké výchovy na KVD DAMU.

Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp16-herec

Hlas v prostoru, prostor v hlase
V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení, vedoucí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluvního projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance). Dále se budeme zabývat percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, hlasu a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním. Dle potřeb účastníků bude zařazena hlasová diagnostika a doporučení k dalšímu rozvoji hlasu. Lektorka vychází z psychosomatického pojetí hlasové výchovy, jež je rozvíjeno na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
lektorka: Mgr.Pavla Sovová, Ph.D. (Praha) – hlasové výchově se věnovala na dramatickém oddělení Konzervatoře J. Ježka, na Svatojánské koleji VOŠPg a na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity. V současnosti učí hlasovou výchovu na KATaP DAMU, věnuje se rétorice a pedagogické přípravě doktorandů na Katedře společenských věd FSV ČVUT a vede hudební dílny na ZUŠ B. Smetany v Plzni
Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp16-hlas

Překlad poezie aneb Uťatá hlava básníkova
Zatímco Angličan má Shakespeara jediného a Rus zase jediného Puškina, český čtenář jich má hned několik. V čem se originál Shakespearových Sonetů nebo Puškinova Oněgina liší od svých početných českých verzí? Jaké významy naši překladatelé zachytili a co jim „spadlo pod stůl“? Říká proslulý Taťánin dopis Oněginovi pokaždé totéž? A jak se v tom má vyznat ten, kdo si vybírá text k přednesu? O tom a také o dalších cizojazyčných autorech v českých překladech tento interpretační seminář.
lektor: Stanislav Rubáš (Praha) – vystudoval angličtinu a ruštinu na Ústavu translatologie FF UK v Praze, kde v současné době působí jako odborný asistent a ředitel. Zabývá se literárním překladem, teoreticky i prakticky. Je autorem Devatera klíčů od jednoho srdce (2000) o českých verzích Shakespearových Sonetů, knihy Já píši Vám (2009), věnované překladům Puškinova Evžena Oněgina, a spoluautorem Slova za slovem (2012), souboru rozhovorů s doyeny českého literárního překladu. Jeho literárním favoritem je William Shakespeare, z jehož díla přeložil hru Measure for Measure (pod názvem Něco za něco, 2004) a bezmála sedm desítek sonetů. Zatím posledním publikovaným překladem, na němž se podílel společně s Lukášem Novákem a Zuzanou Šťastnou, je sbírka poezie Jen jestli si nevymejšlíš (2014) Shela Silversteina. V roce 2015 sbírka získala cenu Magnesia Litera za překlad, Výroční cenu nakladatelství Albatros a Zlatou stuhu, udělovanou Českou sekcí IBBY v oblasti literatury pro děti a mládež.

POZNÁMKA: seminář z organizačních důvodů začíná až ve středu 15. 6.
Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp16-preklad

Storytelling  – Vybásni si příběh

Vypravěčská dílna pro literární detektivy. Provedu vás v ní metodou storytelling, která se opírá o cvičení a hry ozkoušené profesionálními vypravěči po celém světě. Techniku novodobého vyprávění si budete moct sami vyzkoušet a najít tak v sobě dovednosti poutavého vypravěče. Společně detailně prozkoumáme život hlavní postavy příběhu, který vytvoříme z vašich oblíbených básní. Budeme si trochu hrát, trochu přemýšlet, trochu improvizovat a trochu psát. Ale hlavně si budeme hodně vyprávět.

lektor: Dominika Šindelková (Brno) – divadelní vědkyně (UPOL, MUNI, UNI WIEN) a germanistka v procesu zapomínání, vypravěčka a lektorka storytellingu, produkční. S metodou storytellingu se seznámila při vzniku inscenace Jsem nebe v olomouckém Divadle na cucky a od té doby se o něj intenzivně zajímá. Je zakládajícím členem Spolku Storytelling.V rámci produkční práce zde spravuje především projekty pro školy a knihovny a koordinuje festival Storytelling! Vypráví po školách, kavárnách a festivalech.

Elektronická přihláška: registrace.nipos-mk.cz/akce-wp16-storytelling

Informace:

Semináře jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let za jednotnou cenu 300 Kč, která zahrnuje také volný vstup na veškerý hlavní i doplňkový a inspirativní program WP 2016. Semináře probíhají od úterý do pátku, pokud není uvedeno jinak. Běžná  dotace je 4 x 3 hodiny. Přesnější časové určení je dáno až festivalovým programem, obvykle se kryjí s rozborovým seminářem recitátorů sólistů; lektoři jsou na tuto eventualitu připraveni a optimální fungování je otázkou oboustranné dohody.

Časová dotace semináře je cca 4×3 hodiny. Práce ve všech seminářích začne v úterý 14. 6. 2016 ve 13.00 a bude probíhat celé odpoledne až do večerního zahájení festivalu WP, a v dalších dnech 15. – 17. 6. většinou odpoledne podle dohody s lektory a možností festivalového programu.

Ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně. Pouze ti účastníci, kteří na WP 2016 účinkují v programu přehlídky sólových recitátorů nebo divadel poezie, mají ubytování zdarma zajištěno pořadateli WP.

Přihlášky přijímáme pouze elektronicky na výše uvedených odkazech nejpozději do 15. května 2016. Přihlášky jsou obratem automaticky potvrzeny, pokud Vám nepřijde potvrzení, zopakujte postup přihlašování.
Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst

Účastníci seminářů musí být přítomni 30 minut před jejich zahájením. Jinak jejich místo propadá a může být obsazeno náhradníkem.