Semináře Wolkrova Prostějova 2018

Uzávěrky přihlášek 14. května

Hlas v prostoru, prostor v hlase

V rámci dílny budou účastníkům nabídnuty aktivity a cvičení, vedoucí k uvědomění a souhře základních složek zvukové dimenze mluvního projevu (dech, fonace, artikulace, rezonance). Dále se budeme zabývat percepcí a sebepercepcí hlasového vyjádření, vztahem dechu, hlasu a pohybu, tvorbou hlasu v souvislosti s vnitřním prožíváním. Dle potřeb účastníků bude zařazena hlasová diagnostika a doporučení k dalšímu rozvoji hlasu. Lektorka vychází z psychosomatického pojetí hlasové výchovy, jež je rozvíjeno na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

lektorka: Mgr.Pavla Sovová, Ph.D. (Praha) – hlasové výchově se věnovala na dramatickém oddělení Konzervatoře J. Ježka, na Svatojánské koleji VOŠPg a na Pedagogické  fakultě Západočeské univerzity. V současnosti učí hlasovou výchovu na KATaP DAMU, věnuje se rétorice a pedagogické přípravě doktorandů na Katedře společenských věd FSV ČVUT a vede hudební dílny na ZUŠ B. Smetany v Plzni.

Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp18-hlas

 

Co snese text?

Interpretační práce na textu má mnoho možností a záleží na interpretovi, která možnost je pro jeho sdělení nejčistší. Vyzkoušíme si práci na různých textech zahrnujících poesii i prózu. Zkusíme si trochu experimentovat a přemýšlet o tom, kdy je experiment pouhým ozvláštněním a kdy je významotvorný. Budeme zkoumat témata našich sdělení a hledat inscenační klíče.

V dílně se zaměříme také na kontakt s posluchačem. Budeme se zabývat významem živého očního kontaktu i autenticitou našeho projevu. To vše velmi prakticky.

 lektorka: MgA Jana Machalíková (Praha) – Považuje se především za recitátorku, vypravěčku a učitelku. Věnuje se improvizaci a experimentálnímu divadlu. Vystudovala KVD DAMU. Je členkou několika improvizačních skupin, klaunuje v týmu o.p.s. Zdravotní klaun, učí na Ped.fak.UK a KVD DAMU. Je nositelkou řady ocenění na festivalech poezie. Ve své lektorské práci uplatňuje metody dramatické výchovy.

Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp18-experiment

 

Na břehu dnů

Vypravíme se do krajiny na pomezí literatury a publicistiky. Před námi do těchto končin zavítala řada zajímavých autorů – prozaiků, básníků i skvělých novinářů – a zanechala zde spoustu pozoruhodných textů. Ty texty jsou někdy poetické, často vtipné, zároveň i trochu vážné. Odrážejí dobu, ve které vznikaly, ale mnohé z nich překvapivě neztrácejí nic ze svého poselství ani po desetiletích. A skvěle se hodí pro hledání a zkoušení interpretačních dovedností, neboť jsou nedlouhé, tvarově sevřené, jazykově vytříbené, s rozmanitými úkoly pro toho, kdo je chce nahlas přečíst. A právě s těmito úkoly se společně pokusíme vypořádat.

 

lektor: Libor Vacek (Praha) –   aktuálně slovesný dramaturg Českého rozhlasu, v minulosti také tiskový mluvčí různých institucí s celoživotní zálibou v interpretaci textů, pravidelný člen lektorského sboru Wolkrova Prostějova, porotce Mezinárodního festivalu poezie ve Valašském Meziříčí a lektor interpretační dílny na Šrámkově Sobotce.

Elektronická přihláška: http://registrace.nipos-mk.cz/akce-wp18-interpretace  

 

Informace

Semináře jsou určeny všem účastníkům Wolkrova Prostějova a jeho krajských přehlídek, pedagogům, i jakýmkoli dalším zájemcům od 15 let za jednotnou cenu 300 Kč, která zahrnuje také volný vstup na veškerý hlavní i doplňkový a inspirativní program WP 2018.

Práce v seminářích začne v úterý 12. 6. 2018 ve 13.00 a bude probíhat celé odpoledne až do večerního zahájení festivalu WP,  v dalších dnech 13. – 15. 6. většinou odpoledne podle dohody s lektory a možností festivalového programu. Všechny semináře jsou čtyřdenní, je korektní hlásit se  v případě, že můžete seminář absolvovat  v celé délce.

Ubytování a stravu si účastníci hradí samostatně. Pouze ti účastníci, kteří na WP 2018 účinkují v programu přehlídky sólových recitátorů nebo divadel poezie, mají ubytování zdarma zajištěno pořadateli WP.

Přihlášky přijímáme pouze elektronicky na výše uvedených odkazech od 9. dubna do 14. května 2018. Přihlášky jsou obratem automaticky potvrzeny, pokud Vám nepřijde potvrzení, zopakujte postup přihlašování.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

 

Účastníci seminářů musí být přítomni 30 minut před jejich zahájením. Jinak jejich místo propadá a může být obsazeno náhradníkem.

 

Upozornění pro recitátory a členy divadelních souborů, kteří účinkují v programu WP:

Semináře a tvůrčí dílny WP se z časových důvodů částečně překrývají s rozborovými semináři a diskusemi, věnovanými Vašim vystoupením. S Vaší dočasnou absencí na semináři se proto počítá.