Semináře REGIS/NIPOS v roce 2012

Jako každoročně si vás dovolujeme pozvat na sérii seminářů REGIS/NIPOS (autorské právo, účetnictví, pracovní právo) v roce 2012 . Pokud máte o některý z uvedených seminářů zájem, můžete si rovnou stáhnout závaznou přihlášku.

– Pozvánka na seminář autorského práva
Pozvánka na seminář účetnictví
Pozvánka na seminář pracovního práva

V letošním roce došlo k několika změnám, souvisejícím se zajištěním semináře. Věnujte prosím pozornost přiloženému upozornění.

Upozornění

Těšíme se na vaši návštěvu!

REGIS


Závazná přihláška březen 2012 – autorské právo
Závazná přihláška květen 2012 – účetnictví
Závazná přihláška říjen 2012-pracovní právo