Semináře Divadelního Pikniku Volyně 2022

Letošní Divadelní Piknik Volyně proběhne ve dnech 30. června – 7. července 2022. Hlavní program nabídne 23 inscenací činoherního a hudebního divadla, které letos uspěly na krajských postupových přehlídkách. Návštěvníci se mohou těšit i na program doprovodný.

Pro zájemce jsme připravili semináře pro jednotlivce, dále celosouborové semináře, i seminář pro děti.

 

SEMINÁŘE PRO JEDNOTLIVCE

 

HERECKÝ SEMINÁŘ

HLAVNĚ ZLEHKA ANEB POSTAVA, PARTNER, PROSTOR A MNOHO PROMĚN

HANA FRANKOVÁ

Vhodné pro herce i režiséry

V semináři se budeme věnovat herecké cestě od dramatické postavy k dramatické osobě. Budeme společně hledat a pokusíme se neztratit. Zaměříme se i na režiséra jako hercovu inspiraci, provokaci i bezpečnou zónu. 

Hana Franková je pedagog – KVD DAMU Praha, divadelník – 1976–1983 Divadelní studio D3 Karlovy Vary, 1983–1993 Divadlo V. Nezvala Karlovy Vary, 2000–2003 Městské divadlo Karlovy Vary, 1993 – doposud Divadlo Dagmar.

 

JEVIŠTNÍ ŘEČ

EVA SPOUSTOVÁ

Vhodné pro herce, režiséry i mimoumělecké profese

Pustíme se cestou zkoumání svých mluvních návyků a stereotypů. Dají se měnit? Zjistíme, jak na to, aby byl člověk slyšet a aby mu bylo rozumět – nejen na jevišti. Naučíte se správně používat svůj hlas a osvojíte si praktická cvičení na jeho další rozvíjení. Hlasová dílna je pro každého, kdo je ochotný udělat něco pro svůj osobní rozvoj.

Slabika – přízvuk v češtině – rytmus – verš – próza – frázování – dialog.    

Tělo – hlas – pohyb – myšlenka – text – artikulace – řeč – zvuk – hlásky.

Hra – jistota – radost – hlas jako jedna z opor existence – nejen na jevišti.

Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK, celý život je profesionálním „mluvičem“, léta se intenzivně věnuje dabingu (jako herec, úpravce dialogů i režisér), namlouvá audioknihy, pracuje pro rozhlas atd. Od roku 2004 vyučuje na DAMU předmět Jevištní řeč, vede komunikační kurzy a hlasové dílny, pracuje převážně s profesionálními divadelníky a s lidmi, kteří pracují v médiích.

 

DRAMATURGIE

JANA SLOUKOVÁ

Vhodné pro dramaturgy a režiséry

Společně se pustíme na výpravu po stopách dramaturgovy úlohy od výběru hry až po premiéru inscenace. Budeme číst, analyzovat a interpretovat text. Zkoumat jeho možnosti a hranice, odhalovat vnitřní zákonitosti struktury, vytvářet nové tvary, pracovat se situací, škrty, volbou překladů, tvorbou dramatizace a dramatických koláží. Budeme si pojmenovávat témata a motivace a zkusíme si práci s klasickým i experimentálním dramatickým textem. Konzultovat můžeme také hry, které vám právě leží na stole. Budeme společně hledat krásu za slovy a cestu, jak ji přenést na jeviště. Na seminář se můžou bez obav přihlásit loňští účastníci (budeme pracovat na nových úkolech), rádi ale přivítáme i zcela nové zájemce.    

Jana Slouková vystudovala dramaturgii činoherního divadla na DAMU a paralelně také obor teorie a kritika. Od roku 2008 působila jako dramaturgyně Klicperova divadla v Hradci Králové, v roce 2017 přijala nabídku stát se uměleckou šéfovou této scény. Byla dlouholetou dramaturgyní mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. Spolupracovala i s dalšími českými scénami (Divadlo Na Zábradlí, Divadlo Petra Bezruče, Letní Shakespearovské slavnosti aj.) a kromě praktické dramaturgie se věnuje překládání her z němčiny. V letech 2019–2022 byla šéfdramaturgyní Městských divadel pražských. Od sezony 2022/2023 se stává dramaturgyní Národního divadla.

 

SEMINÁŘE PRO DIVADELNÍ SOUBORY 

Hlavním smyslem a cílem seminářů pro amatérské divadelní soubory je umožnit vzdělání a rozvoj v oblasti, kterou sami pro svou tvorbu preferujete a potřebujete. Nabídnout vám můžeme osvojení si základních disciplín, jako jsou herectví, jevištní řeč, jevištní pohyb, dialogické jednání, improvizace a další. Pokud se chystáte na zkoušení komedie, dramatu, kabaretu, muzikálu nebo například inscenace pro děti, můžete si objednat seminář na míru, který vás na toto zkoušení dokonale připraví, a to jak z hlediska dramaturgického, režijního, tak i hereckého a scénografického.  

Semináře pro soubory je možné plánovat na celou dobu přehlídky nebo i na zkrácené termíny podle vašich možností. Lektory seminářů jsou profesionální režiséři, dramaturgové a herci, většinou absolventi či pedagogové DAMU Praha a JAMU Brno. Volbu lektora s vámi zkonzultujeme podle vašich požadavků a vše ostatní zařídíme.  

Seminář může probíhat v dopoledních, odpoledních a večerních blocích. Záleží jen na vás, kolik času chcete věnovat semináři a kolik návštěvě představení. Cena semináře je závislá na počtu účastníků. Minimální poplatek je 1.500 Kč za jeden 4hodinový blok. Podrobnější podmínky účasti naleznete níže.  

 

DĚTSKÝ SEMINÁŘ 

TEREZA SKÁLOVÁ A PAVEL SKÁLA

Seminář je určen dětem ve věku od 5 do 12 let. Obsah semináře přizpůsobíme počasí, abychom si co nejvíce užili začínající prázdniny. Budeme hledat ve Volyni tajuplná místa, co probouzí fantazii, vymýšlet k nim příběhy, s nimiž budeme dále pracovat, a rozvíjet je. Budeme si hrát, zpívat a vyrábět.

Dětský seminář mimo jiné umožňuje rodičům návštěvu seminářů pro dospělé a jejich dětem poskytne jedinečný zážitek ze společné tvorby. Seminář pro děti začne vždy o 30 minut dříve a skončí o 4 hodiny později než semináře pro jejich rodiče (8.30–17.00).  

Pavel Skála

Posledních třináct let je pedagogem na ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě, kde vede spoustu souborů. Dále působí jako lektor a organizátor. V neposlední řadě je líný workoholik, o víkendech se potuluje na KVD DAMU (když není karanténa), je manžel a otec tří holek.

Tereza Skálová

Vystudovala VOŠ předškolní a mimoškolní pedagogiku, před rodičovskou pracovala jako průvodkyně v Montessori MŠ. Při různých příležitostech dělá tvůrčí výtvarné dílny nejen pro děti. Celý její svět se pořád stáčí k divadlu, ke knihám, k přírodě a dětem. Nejlepší je, když se to smíchá všechno dohromady a něco nového vznikne.

 

PODMÍNKYÚČASTI  

HARMONOGRAM  

Program festivalu odstartuje 30. června a potrvá až do 7. července. Semináře budou probíhat od 1. do 6. července vždy od 9.00 do 13.00 hodin. Od 14.00 hodin pak bude možné navštěvovat festivalová představení. Dětský seminář se bude konat od pátku 1. 7. 2021 do středy 6. 7. 2022 vždy od 8.30 do 17.00. Prezence je plánovaná na čtvrtek 30. 6. 2022 od 17 hod.

 

VĚK   

Individuální semináře jsou určeny zájemcům od 15 let. U souborových seminářů je možné domluvit výjimku v případě, že za nezletilého bude ručit vedoucí souboru nebo jiná dospělá osoba. Dětský seminář je možné navštěvovat od 5 do 12 let. Výjimky je možné konzultovat.   

 

CENA SEMINÁŘE  

Individuální seminář – 1.500 Kč na osobu

Souborový seminář – 1.500 Kč za jeden 4hodinový blok

Dětský seminář včetně stravy (2 x svačina, 1 x oběd a pitný režim) 2.500 Kč

 

PLATBA   

Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Divadelního Pikniku Volyně nejpozději do 25. června 2022. Po vyplnění přihlášky (elektronické registrace) Vám bude oznámíme číslo účtu a příslušný variabilní symbol.  

 

UBYTOVÁNÍ  

V rámci přihlášky si též můžete objednat ubytování na internátu v ceně od 250 Kč do 450 Kč za noc dle vybavení a typu pokoje. Cena pro děti do 12 let je 200 Kč za noc.

 

STRAVOVÁNÍ 

Na dny 1. – 6. 7. 2022 si můžete objednat stravu. Vybrat si můžete snídaně (120 Kč), obědy (120 Kč) a večeře (120 Kč). Na výběr bude ze tří jídel, jedno bude vždy vegetariánské. Ceny dětských jídel jsou sníženy na 85 Kč.

 

VSTUPENKY  

Program bude zveřejněn 3. června a následně bude spuštěn předprodej vstupenek na jednotlivá představení i zvýhodněných permanentek, tu si zatím můžete předobjednat. Cena je 1.400 Kč. Oproti nákupu jednotlivých vstupenek ušetříte 25 %.

 

INFORMACE  

Více informací naleznete na www.divadelnipiknik.cz. Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se prosím na Simonu Bezouškovou, tel.: 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos.cz  

 

 

PŘIHLÁŠKA  

Semináře pro jednotlivce: přihláška do semináře pro jednotlivce

Souborové semináře: přihláška pro souborové semináře

Dětský seminář: přihláška do dětského semináře